Informacja

Wpisy u dr A. Sebesty odbędą się dnia 20.02.2017 roku o godz. 15.30 w sali 4.

Informacja – studia stacjonarne

TERMINY WYKŁADÓW OGÓLNOUCZELNIANYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH

Historia Krakowa w XX wieku, dr Remigiusz Kasprzycki
– wykład prowadzony w języku polskim
Zajęcia rozpoczną się dnia 28.03.2017 r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali 301N.

Idee społeczno-polityczne w literaturze XX wieku, dr Remigiusz Kasprzycki
– wykład prowadzony w języku polskim
Zajęcia rozpoczną się dnia 29.03.2017 r. (środa) o godz. 18.00 w sali 301N.

Media – przyjaciel czy wróg, dr Emilia Musiał
– wykład prowadzony w języku polskim
Zajęcia rozpoczną się dnia 29.03.2017 r. (środa) o godz. 18.00 w sali 306.

Media-polityka-bezpieczeństwo, dr Rafał Klepka
– wykład prowadzony w języku polskim
Zajęcia rozpoczną się dnia 28.03.2017 r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali 208N.

Wstęp do analizy bezpieczeństwa energetycznego III RP, dr Paweł Skorut
– wykład prowadzony w języku polskim
Zajęcia rozpoczną się dnia 28.03.2017 r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali 310N.

 

 WYKŁADY OGÓLNOUCZELNIANE REALIZOWANE NA PLATFORMIE MOODLE

Realizacja założeń edukacji kreatywnej w polskim systemie oświaty, dr Ewelina Włodarczyk
– wykład prowadzony w formie zdalnej

Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym w pracy nauczycieli i funkcjonariuszy Policji,  dr Ewelina Włodarczyk
– wykład prowadzony w formie zdalnej

Konstruowanie autorskich programów nauczania, dr Ewelina Włodarczyk
– wykład prowadzony w formie zdalnej

Podstawy komunikacji interpersonalnej, dr Magdalena Szumiec
– wykład prowadzony w formie zdalnej

Projektowanie szkoleń i metodyka ich prowadzenia, dr Magdalena Szumiec
– wykład prowadzony w formie zdalnej

Media, politics and society, dr Rafał Klepka
– wykład prowadzony w języku angielskim w formie zdalnej

 

 


 

Konferencja „Bezpieczeństwo informacyjne”

Serdecznie zapraszamy na III Konferencję Naukową z cyklu „Człowiek w świecie informacji”

pt. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE,

której organizatorem jest
Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

logo bezpieczeństwo informacyjne

Strona konferencji: http://konferencja-upkrakow.wixsite.com/bezpieczenstwo-inf

Konferencja „Współczesne wyzwania bezpieczeństwa europejskiego”

W dniach 18-19 października 2016 r. miała miejsca Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania bezpieczeństwa europejskiego”. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej i odbywała się pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dra hab. Kazimierza Karolczaka. Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z tego wydarzenia zamieszczonymi w dziale Galerie.

Obóz szkoleniowy koła naukowego

W dniach 20-23 października w Chochołowie zorganizowany został obóz szkoleniowy Studenckiego Koła Naukowego Edukacji dla Bezpieczeństwa. Zajęcia obejmowały następujące zagadnienia: strzelanie (pistolet Glock), budowa broni strzeleckiej (składanie i rozkładanie broni – karabinek AK), podstawowe zasady użytkowania broni strzeleckiej (tzw. manual – karabinek HK416), postawy strzeleckie, poruszenie się w ugrupowaniu bojowym w terenie, musztra, praca na mapach, wojskowe środki łączności radiowej. Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z tego wydarzenia zamieszczonymi w dziale Galerie.

Informacja

Szanowni Studenci rozpoczęła się druga tura zapisów na kursy ogólnouczelniane!

Z przykrością informujemy, że nie wszystkie kursy ogólnouczelniane osiągnęły założony limit uczestników i nie wszystkie zostaną uruchomione. W związku z powyższym, osoby które zdecydowały się na te kursy, muszą dokonać ponownego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2016 r.

Prosimy o zalogowanie się na Wirtualnej Uczelni, sprawdzenie czy kursy wybrane przez Państwa zostaną uruchomione  i ewentualnie dokonanie ponownego wyboru.

Poniżej lista kursów na które można dokonać ponownego zapisu wraz z terminami ich realizacji.

Wykaz wykładów

Zaproszenie na konferencje

konf

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej organizowanej przez nasz Instytut.

Obrady  odbywać się będą w dniach 18-19 października 2016 r.

Wstęp wolny

Więcej szczegółów na stronie konferencji:

http://konferencja-upkrakow.wixsite.com/security

Wykłady ogólnoakademickie 2016/2017

Studenci, którzy mają w planie studiów w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 zaplanowany kurs w formie wykładu ogólnouczelnianego, zobowiązani są do dokonania wyboru za pośrednictwem Wirtualnej Uczelni.

Zapisów należy dokonywać w dniach 12-23 października 2016 r.

W przypadku niewypełnienia grup, zostanie zorganizowana druga tura wyboru, w terminie 24-30 października 2016 r.

Opłaty za studia niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017

Opłaty za studia niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

Rok studiów

    I rata

 

31.10.2016

    II rata

 

30.11.2016

   III rata

 

15.12.2016

   IV rata

 

15.02.2017

    V rata

 

15.03.2017

   VI rata

 

15.04.2017

I

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

II

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

III

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

Rok studiów

    I rata

 

31.10.2016

    II rata

 

30.11.2016

   III rata

 

15.12.2016

   IV rata

 

15.02.2017

    V rata

 

15.03.2017

   VI rata

 

15.04.2017

I

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

II

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

 

PEDAGOGIKA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 

Rok studiów

    I rata

 

31.10.2016

    II rata

 

30.11.2016

   III rata

 

15.12.2016

   IV rata

 

15.02.2017

    V rata

 

15.03.2017

   VI rata

 

15.04.2017

I

633 zł

633 zł

634 zł

633 zł

633 zł

634 zł

II

633 zł

633 zł

634 zł

633 zł

633 zł

634 zł

 

STYPENDIA MINISTRA

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2016/2017 znajduje się na stronie http://www.stypendia.up.krakow.pl