Informacja – II BN studia stacjonarne

Egzamin z dr O. Kocaj odbędzie się dnia 3.02.2017 roku (piątek) w godz. 15.00-16.00 w Auli (s. 401N).

Informacja

W dniach 16.01-18.01.2017 roku zajęcia i dyżur dydaktyczny dr. Piotra Łubińskiego są odwołane.

Erasmus +

Biuro Współpracy Międzynarodowej informuje o uruchomieniu naboru wniosków na zagraniczne wyjazdy stypendialne na studia częściowe realizowane w roku akademickim 2017/2018 w ramach Programu Erasmus+ dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego.

Rekrutacja dotyczy wyjazdów w pierwszym jak i w drugim semestrze.

Komplet dokumentów należy składać do dnia 15 lutego 2017 r.

Więcej informacji pod adresem:
http://www.bwm.up.krakow.pl/erasmus-studia/rekrutacja-2017-2018/

Informacja

Dnia 16.01.2017 roku dyżur dydaktyczny dr. Przemysława Mazura odbędzie się wyjątkowo w godz. 14.00-15.30.

Zajęcia z przedmiotu Wiedza o państwie i prawie (grupa K4) odbędą się w godz. 12.20-13.50 w sali 306.

Informacja

Dyżur dydaktyczny dr. Rafała Klepki w dniu 13.01.2017 roku (piątek) jest odwołany. Dodatkowy dyżur odbędzie się dnia 17.01.2017 roku (wtorek) w godz. 16.15-17.45.

Informacja

Dnia 21.01.2017 roku (sobota) o godz. 8.15 w sali 506 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu „Diagnoza stanu bezpieczeństwa RP”.

Konferencja „Bezpieczeństwo informacyjne”

Serdecznie zapraszamy na III Konferencję Naukową z cyklu „Człowiek w świecie informacji”

pt. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE,

której organizatorem jest
Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

logo bezpieczeństwo informacyjne

Strona konferencji: http://konferencja-upkrakow.wixsite.com/bezpieczenstwo-inf

Informacja – studia stacjonarne

TERMINY WYKŁADÓW OGÓLNOUCZELNIANYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH

Historia Krakowa w XX wieku, dr Remigiusz Kasprzycki
– wykład prowadzony w języku polskim
Zajęcia rozpoczną się dnia 22.11.2016 r. (wtorek) o godz. 18.50 w sali 208N.

Idee społeczno-polityczne w literaturze XX wieku, dr Remigiusz Kasprzycki
– wykład prowadzony w języku polskim
Zajęcia rozpoczną się dnia 23.11.2016 r. (środa) o godz. 18.00 w sali 208N.

Media-polityka-bezpieczeństwo, dr Rafał Klepka
– wykład prowadzony w języku polskim
Zajęcia rozpoczną się dnia 22.11.2016 r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali 306.

Autoprezentacja, dr Magdalena Szumiec
– wykład prowadzony w języku polskim, w formie zdalnej

 

Konferencja „Współczesne wyzwania bezpieczeństwa europejskiego”

W dniach 18-19 października 2016 r. miała miejsca Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania bezpieczeństwa europejskiego”. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej i odbywała się pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dra hab. Kazimierza Karolczaka. Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z tego wydarzenia zamieszczonymi w dziale Galerie.

Obóz szkoleniowy koła naukowego

W dniach 20-23 października w Chochołowie zorganizowany został obóz szkoleniowy Studenckiego Koła Naukowego Edukacji dla Bezpieczeństwa. Zajęcia obejmowały następujące zagadnienia: strzelanie (pistolet Glock), budowa broni strzeleckiej (składanie i rozkładanie broni – karabinek AK), podstawowe zasady użytkowania broni strzeleckiej (tzw. manual – karabinek HK416), postawy strzeleckie, poruszenie się w ugrupowaniu bojowym w terenie, musztra, praca na mapach, wojskowe środki łączności radiowej. Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z tego wydarzenia zamieszczonymi w dziale Galerie.