Informacja

Ćwiczenie z przedmiotu Zarządzanie kryzysowe, Bezpieczeństwo Narodowe rok II sem. III,  grupa A1  zostają przeniesione z 18 grudnia na 15 grudnia, udział w Konferencji, Aula-nowy blok. Początek  godz. 8.45.

Informacja

Informujemy, że dyżur dla studentów studiów niestacjonarnych dra Pawła Skoruta odbędzie się 13.01.2018r. o godzinie 9.40-10.25. Egzamin dla studentów studiów niestacjonarnych I roku BN II stopnia  z przedmiotu ”Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa” odbędzie się w 13.01.2018r.w godzinach 10.30-12.45 w sali 209.

Informacja

Dr Ewelina Włodarczyk odwołuje zajęcia dydaktyczne oraz dyżur dla studentów studiów stacjonarnych dnia 18.12.2017r.

Książka „Odstraszanie militarne w XXI wieku. Polska – NATO – Rosja”

Na rynku wydawniczym ukazała się książka „Odstraszanie militarne w XXI wieku. Polska – NATO – Rosja” autorstwa dwóch pracowników Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej, dra Rafała Kopeć oraz dra Przemysława Mazura. Pozycja ta koncentruje się na rozmaitych pomysłach zmierzających do budowania zdolności, które w przypadku zaostrzenia się kursu rosyjskiej polityki, byłyby w stanie zapobiec wybuchowi konfliktu zbrojnego. Centralnym pojęciem poddanym analizie jest odstraszanie. Czy i w jaki sposób Polska może odstraszyć Rosję od agresji militarnej? – to pytanie porządkuje treść książki i odzwierciedla zakres badań realizowanych przez jej autorów.

odstraszanie okładka przód jpg

Konflikt zbrojny z Rosją, mimo ewidentnie chłodnych stosunków między naszymi krajami, pozostaje w obecnej sytuacji raczej hipotetyczny. Nie znaczy to jednak, że nie powinien być przedmiotem analizy i nie należy budować zdolności, by mu w przyszłości zapobiec. Oczywiście jest to pokłosie rosyjskiej interwencji na Ukrainie, choć miała ona charakter ograniczony. Trudno również abstrahować od dynamicznie realizowanych reform rosyjskiego potencjału militarnego, nie tylko na polu modernizacji technicznej, ale przede wszystkich gruntownej przebudowy systemu jako całości, w kierunku większej jego sprawności, elastyczności i gotowości.

Autorzy dokonują szczegółowej analizy, być może po raz pierwszy w polskiej literaturze, pojęcia odstraszania. Następnie przedstawiają uwarunkowania sytuacji Polski w ujęciu geopolitycznym oraz w świetle dokumentów wskazujących na wyzwania i zagrożenia dla państwa. W kolejnych rozdziałach w sposób krytyczny przyglądają się rozmaitym pomysłom i koncepcjom, które skutkować mają budową potencjału odstraszania militarnego. W ten sposób przeanalizowane zostały programy z zakresu odstraszania konwencjonalnego oraz nuklearny wymiar odstraszania (program nuclear sharing). W ostatnim rozdziale autorzy odpowiadają na pytanie, czy tworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej może być potraktowane jako element wzmocnienia potencjału odstraszania.

Cyfrowa wersja książki dostępna jest w otwartych repozytoriach, w tym repozytorium Centrum Otwartej Nauki (CeON). Zapraszamy do zapoznania się z treścią książki.

Odrabianie zajęć u pani dr D. Kaźmierczak

Poniżej znajdują się terminy zajęć z Panią dr D. Kaźmierczak dla studentów studiów stacjonarnych:

14 grudnia godz.9.00 – 10.30. – ćwiczenia „Przemiany cywilizacyjne”, I rok BN II stopnia  z dnia 21.12.2017r. – sala 208N

15 grudnia od godz. 9.00 udział w Konferencji w ramach odrabiania zajęć, I rok BN II stopnia- aula w nowym budynku- 401N

14 grudnia – odrabianie zajęć „Współczesne konflikty zbrojne” – od godz. 12.00 do 15.30,  II rok BN II stopnia- sala 310N

14. grudnia – odrabianie zajęć „Bezpieczeństwo personalne”- od godz. 10.30 – 12.00 (grupa czwartkowa), III rok BN -sala 310N

18 grudnia – odrabianie zajęć „Bezpieczeństwo personalne”- od godz. 8.00 – 9.00 i od 9.00 – 10.30 (dwie grupy) III rok BN- sala 201N

Pismo Rektora

W załączniku pismo Rektora dotyczące dni wolnych

Pismo od Rektora

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

W załączniku pismo dotyczące dnia wolnego od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Dzień wolny od zajęć

Dr Paweł Skorut

Informujemy, że dr P. Skorut odwołuje jutrzejszy dyżur dla studentów studiów stacjonarnych.

Dr Rafał Klepka

Informujemy, że dr R. Klepka odwołuje swój dyżur i zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych w dniu 12.12.17, z powodu wyjazdu na konferencje.

Dr Tomasz Wójtowicz

Informujemy, że dr T. Wójtowicz odwołuje swój dyżur oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych w dniach 11-13.12.17, z powodu choroby.