Informacja

Dnia 26.04.2017 roku (środa) dyżur dydaktyczny dr. Pawła Skoruta odbędzie się wyjątkowo w godz. 7.30-9.00.

Informacja

Egzamin poprawkowy dla studentów studiów niestacjonarnych III BN I-go stopnia z przedmiotu: Polityka bezpieczeństwa organizacji międzynarodowych odbędzie się w dniu 5 maja br. o godz. 16.00 do 17.00 w sali 506.

Nasi studenci wicemistrzemi Polski w pierwszej pomocy

W dniach 29-31 marca 2017 r. w Szczyrku odbyły się II Akademickie Mistrzostwa Polski Pierwszej Pomocy. Nasz Uniwersytet reprezentowała trzyosobowa ekipa w składzie Magdalena Bubak, Sylwia Jankowska i Robert Fąfara (studenci Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej).
Na uczestników czekało pięć zadań (dwa nocne oraz trzy dzienne). Ratownicy musieli zmierzyć się m.in. z poszkodowaną kobietą potrąconą przez samochód prowadzony przez pijanego kierowcę, zatrzymaniem krążenia u mężczyzny, amputacjami: dłoni i ucha, napadem epilepsji, oparzeniem oraz wykazać się bardzo dobrą znajomością zasad BLS z wykorzystaniem AED. Nasi reprezentanci zajęli II miejsce spośród dziesięciu ekip biorących udział w Mistrzostwach i mogą tytułować się WICEMISTRZAMI POLSKI. Nasz zespół uległ tylko zespołowi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Serdecznie gratulujemy naszym studentom wiedzy i umiejętności oraz pasji!

Gratulujemy także pracownikom Instytutu: dr. Łukaszowi Czekajowi (opiekunowi zespołu) oraz mgr. Andrzejowi Ziarko – ratownikowi medycznemu, odpowiedzialnemu za przygotowanie zespołu.
Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z tego wydarzenia w dziale Galeria.

TERMINY WYKŁADÓW OGÓLNOUCZELNIANYCH

TERMINY WYKŁADÓW OGÓLNOUCZELNIANYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH

Historia Krakowa w XX wieku, dr Remigiusz Kasprzycki
– wykład prowadzony w języku polskim
Zajęcia rozpoczną się dnia 28.03.2017 r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali 301N.

Media – przyjaciel czy wróg, dr Emilia Musiał
– wykład prowadzony w języku polskim
Zajęcia rozpoczną się dnia 5.04.2017 r. (środa) o godz. 18.00 w sali 306.

 

 WYKŁADY OGÓLNOUCZELNIANE REALIZOWANE NA PLATFORMIE MOODLE

Podstawy komunikacji interpersonalnej, dr Magdalena Szumiec
– wykład prowadzony w formie zdalnej

Projektowanie szkoleń i metodyka ich prowadzenia, dr Magdalena Szumiec
– wykład prowadzony w formie zdalnej

Media, politics and society, dr Rafał Klepka
– wykład prowadzony w języku angielskim w formie zdalnej

Zapisy na wykłady ogólnouczelniane w semestrze letnim 2016/2017

Informacja dla studentów o zapisach na wykłady ogólnouczelniane w systemie Wirtualna Uczelnia

Dział Nauczania i Współpracy z Oświatą uprzejmie informuje, że od dnia 11 marca 2017 r. rozpoczynają się zapisy na kursy ogólnouczelniane.

Przypominamy, że na wykłady zapisują się tylko studenci, którzy mają w planie studiów w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 zaplanowane takie wykłady.

Student wybiera dwa wykłady w języku polskim (2x 1 ECTS) lub jeden wykład w języku obcym (1 x 2 ECTS).

Pierwsza tura zapisów potrwa do 18 marca br. W razie niewypełnienia limitów zostanie uruchomiona druga tura zapisów i potrwa od 21 marca do 24 marca br.

Prosimy o monitorowanie zapisów, gdyż może się zdarzyć, że kurs przez Państwa wybrany nie zostanie uruchomiony (ze względu na zbyt małą liczbę chętnych).

W takiej sytuacji należy zapisać się na kursy, które zostaną podane w drugiej turze.

Zapisy na kursy ogólnouczelniane odbywają się za pośrednictwem systemu Wirtualna Uczelnia.

Informacja

W dniach 1.03-1.05.2017 roku zajęcia i dyżury dydaktyczne dr Elżbiety Sadowskiej-Wieciech są odwołane.

Kurs doskonalący dla nauczycieli

 

Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej zaprasza na kurs doskonalący dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy). Kurs jest adresowany do nauczycieli którzy:
- chcą odnowić posiadane już uprawnienia,
- chcą nabyć uprawnienia w zakresie prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy.
 
Warunkiem zorganizowania kursu jest sformowanie grupy liczącej minimum 8 kursantów.
Czas trwania kursu: 30 h
Cena od osoby: 450 zł
 
Kurs kończy się egzaminem zgodnie z wymaganiami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.  
 

Uprzejmie prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres mailowy: ibieo@up.krakow.pl

Informacja – studia stacjonarne

TERMINY WYKŁADÓW OGÓLNOUCZELNIANYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH

Historia Krakowa w XX wieku, dr Remigiusz Kasprzycki
– wykład prowadzony w języku polskim
Zajęcia rozpoczną się dnia 28.03.2017 r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali 301N.

Idee społeczno-polityczne w literaturze XX wieku, dr Remigiusz Kasprzycki
– wykład prowadzony w języku polskim
Zajęcia rozpoczną się dnia 29.03.2017 r. (środa) o godz. 18.00 w sali 308N.

Media – przyjaciel czy wróg, dr Emilia Musiał
– wykład prowadzony w języku polskim
Zajęcia rozpoczną się dnia 5.04.2017 r. (środa) o godz. 18.00 w sali 306.

Media-polityka-bezpieczeństwo, dr Rafał Klepka
– wykład prowadzony w języku polskim
Zajęcia rozpoczną się dnia 28.03.2017 r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali 208N.

Wstęp do analizy bezpieczeństwa energetycznego III RP, dr Paweł Skorut
– wykład prowadzony w języku polskim
Zajęcia rozpoczną się dnia 28.03.2017 r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali 310N.

 

 WYKŁADY OGÓLNOUCZELNIANE REALIZOWANE NA PLATFORMIE MOODLE

Realizacja założeń edukacji kreatywnej w polskim systemie oświaty, dr Ewelina Włodarczyk
– wykład prowadzony w formie zdalnej

Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym w pracy nauczycieli i funkcjonariuszy Policji,  dr Ewelina Włodarczyk
– wykład prowadzony w formie zdalnej

Konstruowanie autorskich programów nauczania, dr Ewelina Włodarczyk
– wykład prowadzony w formie zdalnej

Podstawy komunikacji interpersonalnej, dr Magdalena Szumiec
– wykład prowadzony w formie zdalnej

Projektowanie szkoleń i metodyka ich prowadzenia, dr Magdalena Szumiec
– wykład prowadzony w formie zdalnej

Media, politics and society, dr Rafał Klepka
– wykład prowadzony w języku angielskim w formie zdalnej

Konferencja „Bezpieczeństwo informacyjne”

Serdecznie zapraszamy na III Konferencję Naukową z cyklu „Człowiek w świecie informacji”

pt. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE,

której organizatorem jest
Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

logo bezpieczeństwo informacyjne

Strona konferencji: http://konferencja-upkrakow.wixsite.com/bezpieczenstwo-inf

Konferencja „Współczesne wyzwania bezpieczeństwa europejskiego”

W dniach 18-19 października 2016 r. miała miejsca Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania bezpieczeństwa europejskiego”. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej i odbywała się pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dra hab. Kazimierza Karolczaka. Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z tego wydarzenia zamieszczonymi w dziale Galerie.