Zajęcia dr hab. M.Bereźnicka

Dr hab. M. Bereźnicka odwołuje swoje zajęcia dla studentów studiów stacjonarnych od 19.02-27.02.2018 r. z powodu urlopu. Zajęcia zostaną odrobione w terminie późniejszym.

Dyżur dr D.Kaźmierczak

Pani dr D. Kaźmierczak przenosi swój dyżur dla studentów studiów stacjonarnych w sesji poprawkowej w dniu 13.02.2018 r. na godz. 9.00-9.45.

Egzamin poprawkowy prof. Z. Kwiasowski

Informujemy, że  termin egzaminu poprawkowego z przedmiotu EdB dla I roku studiów licencjackich BN niestacjonarnych odbędzie się we wtorek 13.02.2018 r. o godz.12.30,  p. 303N.

Sesja poprawkowa- dr K. Cenda-Miedzińska

Informujemy,że egzamin poprawkowy z przedmiotu Prawa człowieka dla III roku BN u dr K. Cendy-Miedzińskiej odbędzie się 13 lutego (wtorek) o godz. 12.30 w sali 204 N

Sesja poprawkowa- dr P.Wywiał

Egzaminy poprawkowe z przedmiotu Strategia bezpieczeństwa:

15 lutego, godz. 9.00 – Egzamin dla studentów studiów stacjonarnych, sala 308N
17 lutego, godz. 8.00 – Egzamin dla studentów studiów niestacjonarnych, sala 308N

Międzynarodowa Konferencja „Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa”

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Międzynarodowej Konferencji Naukowej
na temat:”Współczesne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa”, która odbędzie się w dniach 21-22 maja 2018 roku w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Celem Konferencji będzie wymiana poglądów i doświadczeń z badań nad bezpieczeństwem państwa oraz debata dotycząca współczesnych uwarunkowań (zagrożeń i ryzyka, szans i wyzwań) środowiska bezpieczeństwa.

Dyskusja dotyczyła będzie następujących obszarów tematycznych:
- Zmienne środowisko bezpieczeństwa w XXI w. – zagrożenia i wyzwania,
- Współczesne wyzwania, szanse i problemy zapewnienia bezpieczeństwa państwa,
- Wyzywania dla polityki bezpieczeństwa państwa w dobie kryzysu migracyjnego,
- Doskonalenie organów, podmiotów, instytucji i systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa,
- Polityka bezpieczeństwa państw na świecie,
- Międzynarodowa współpraca a bezpieczeństwo państwa,
- Prawne kwestie zapewnienia bezpieczeństwa państwa,
- Współpraca służb, inspekcji i straży w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa,
- Edukacja jako element zapewnienia bezpieczeństwa państwa.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o wypełnienie karty zgłoszeniowej (dostępnej poniżej lub na stronie internetowej), którą należy odesłać drogą elektroniczną na adres mailowy lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Komitetu Organizacyjnego do 16 kwietnia 2018 roku.

ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO

Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej UP w Krakowie
30-060 Kraków, ul. Ingardena 4
z dopiskiem „IBiEO, KONFERENCJA 2018”
adres e-mail: konferencjakrakowmaj2018@gmail.com

LINK DO STRONY INTERNETOWEJ KONFERENCJI

(na stronie znajdują się zasady przygotowania tekstu i inne przydatne informacje)
http://konferencja-upkrakow.wixsite.com/bezpieczenstwo2

KARTA ZGŁOSZENOWA

FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY_konferencja_IBiEO_2018 (2)

ZAPROSZENIE

Zaproszenie_Polska

 

Z wyrazami szacunku,

Organizatorzy Konferencji

Dyżur dr hab. M.Bereźnicka

dr hab. M. Bereźnicka przenosi swój dyżur dydaktyczny dla studentów studiów niestacjonarnych z dnia 23.02.2018 r. na 02.02.2018 r. na godz. 14.30-15.15.

Informacja

Dr Przemysław Wywiał przenosi swój dyżur dla studentów studiów stacjonarnych z dnia 30.01.2018 r. na 31.01.2018 r. na godz. 7.30-8.30.

Informacja

Dodatkowy dyżur dra P.Skoruta dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się 03.02.2018 r. w godzinach 12.30-13.30.

Dodatkowy termin kolokwium zaliczeniowego z przedmiotu Koncepcje geopolityczne dla studentów studiów niestacjonarnych II roku BN II stopnia odbędzie się 03.02.2018 r. o godzinie 16.30-17.30 w sali 306.

Nasi studenci z wizytą w Areszcie Śledczym

IMG_20180124_161859905www.sw.gov.pl/aktualnosc/wizyta%20studentów