I BN I stopnia studia niestacjonarne

Egzamin z przedmiotu Geografia z  dr. Tomaszem Padło odbędzie się dnia 27.02.2016 roku w godz. 15.30-16.20.

Informacja

Dnia 8.02.2016 roku dyżur dydaktyczny dr. Pawła Skoruta jest odwołany.

Informacja

W dniach 2.02-3.02.2016 roku zajęcia z dr. Piotrem Łubińskim są odwołane.

II BN studia stacjonarne

Wyniki egzaminu z przedmiotu Postępowanie karne i w sprawach o wykroczenia

images

Informacja

Dyżur dydaktyczny dr. Pawła Skoruta odbędzie się wyjątkowo dnia 29.01.2016 roku (piątek) w godz. 8.00-9.30.

Informacja

Dnia 1.02.2016 roku dyżur dydaktyczny dr Katarzyny Pabis-Cisowskiej odbędzie się wyjątkowo w godz. 11.45-13.15.

Informacja

W dniach 27.01 i 3.02.2016 roku  dyżur dydaktyczny dr. Rafała Klepki

odbędzie się  wyjątkowo  w godz. 17.00-18.30.

Informacja

Dnia 26.01.2016 roku dyżur dydaktyczny dr. Przemysława Wywiala

odbędzie się  wyjątkowo  w godz. 15.30-17.00.

Informacja

W dniach 27.01 i 3.02.2016 roku dyżur dydaktyczny dr Pelagii Szybka odbędzie się w godz. 14.00-15.30.

Kurs doskonalący dla nauczycieli

 

Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej zaprasza na kurs doskonalący dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy). Kurs jest adresowany do nauczycieli którzy:
- chcą odnowić posiadane już uprawnienia,
- chcą nabyć uprawnienia w zakresie prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy.
 
Warunkiem zorganizowania kursu jest sformowanie grupy liczącej minimum 8 kursantów.
Czas trwania kursu: 30 h
Cena od osoby: 450 zł
 
Kurs kończy się egzaminem zgodnie z wymaganiami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.  
 

Uprzejmie prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres mailowy: ibieo@up.krakow.pl