Dyżury pracowników IBiEO

Dyżury dydaktyczne pracowników IBiEO w sesji letniej znajdują się na stronie: http://www.ibieo.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2014/01/Bez%C2%A0tytu%C5%82u213.jpg

Informacja

Dnia 26 czerwca br. o godz. 8.15 odbędzie się egzamin poprawkowy dla studentów studiów niestacjonarnych (I rok BN, II-go stopnia) z przedmiotu Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa w sali 301 N.

Rekrutacja na studia w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej

plakat

Informacja

Dnia 23.06.2017 roku (piątek) Sekretariat IBiEO czynny będzie w godz. 11.30-16.30.

Informacja – studia niestacjonarne

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych odbędzie się w dniu 22 czerwca br. o godz. 13.10 w sali 306.

Festiwal Nauki

Studenci i pracownicy Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej wzięli udział w Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie. Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami dokumentującymi to wydarzenie, zamieszczonymi w dziale Galeria.

Akademiki na rok 2017/2018

Przyjmowanie podań o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 rozpocznie się od 24 maja 2017 r.
Podania należy składać w biurze Samorządu Studentów, pok. 48 B,  ul. Podchorążych 2, w terminie od 24 maja do 14 czerwca 2017 r., w godzinach od 9:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku).
Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, podania powinni składać bezpośrednio w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły, w tym podanie o akademik dla osób niepełnosprawnych, dostepne na stronie: www.bon.up.krakow.pl
Przed złożeniem Podania, student powinien zapoznać się z Zasadami przydzielania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018. Ważną informacją jest to, iż ubiegając się  o miejsce w akademiku, wystarczy złożyć tylko i wyłącznie Podanie. Nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających dochody. Skala punktowa obowiązująca przy rozdziale miejsc w domach studenckich na rok 2017/2018 znajduje się TUTAJ.
W podanym terminie wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych z następujących lat:  I, II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia, a także III roku studiów pierwszego stopnia 3,5–letnich i ze wszystkich lat studiów jednolitych magisterskich. Studenci zrekrutowani na I rok (2017/2018) studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich będą mogli składać podania od lipca do września (terminy zostaną ogłoszone na stronie Samorządu Studentów i stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na początku lipca).

Przypominamy, że w przypadku, gdy akademik zostanie przyznany, należy w ciagu 14 dni dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej za miejsce w wysokości 405 zł, która będzie zaliczona na poczet październikowej opłaty za miejsce w domu studenckim. Szczegóły na ten temat dostępne są TUTAJ.

Terminy składania wniosków o stypendia socjalne na rok akademicki 2017/2018

Informujemy, że przyjmowanie wniosków o stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018 rozpocznie się 15 maja 2017 r. i potrwa do 14 czerwca 2017 r. Wnioski będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. od 10 do 14 w pok. 14 i 15, przy ul. Podchorążych 2. Studenci powinni odpowiednio wcześniej wystąpić do właściwych urzędów o stosowne dokumenty potrzebne przy składaniu wniosku, w tym przede wszystkim o zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego, zaświadczenia o składkach zdrowotnych z ZUS-u (czas oczekiwania nawet do dwóch tygodni !!!), zaświadczenia o zasiłku chorobowym z KRUS-u i inne.

UWAGA: W tym roku, wnioski o stypendia socjalne nie będą przyjmowane w październiku !!!

Wykaz podstawowych dokumentów niezbędnych przy składaniu wniosku znajduje się TUTAJ.

Wniosek o stypendium socjalne, konieczne załączniki oraz regulamin stypendialny dostępne są w zakładce „Regulamin”. Przed złożeniem wniosku, który stanowi załącznik nr 2, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z załącznikiem nr 1, tj. „Zasadami ustalania składu rodziny i dochodu studenta”.

W podanym wyżej terminie, wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z trzech roczników, tj. aktualnego I i II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia – dla tych roczników nie przewidujemy terminów późniejszych!!!

Dla studentów zrekrutowanych na I rok studiów I i II stopnia zostaną ogłoszone terminy lipcowe i wrześniowe. Wnioski o inne rodzaje stypendiów, tj. rektora dla najlepszych studentów i specjalne dla osób niepełnosprawnych, będzie można składać we wrześniu i na początku października (terminarz zostanie ogłoszony w terminie późniejszym).

Dodatkowe informacje można uzyskać osobiście w pok. 14 lub 15 przy ul. Podchorążych 2 oraz telefonicznie pod numerami: 12 662 60 39, 12 662 60 40.

Pierwszy numer czasopisma „Wojny i Konflikty”

wikptp
Z przyjemnością informujemy, że ukazał się pierwszy numer czasopisma naukowego „Wojny i Konflikty. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość”, wydawanego przez Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej.  Znajdą w nim Państwo teksty poświęcone wizji wojny w mediach, militarnej rywalizacji amerykańsko-chińskiej, obliczu wojen w XXI oraz koncepcji wojny hybrydowej w rosyjskiej myśli wojskowej i politycznej. Ponadto proponujemy historyczną podróż na Łemkowszczyznę oraz do byłej Jugosławii, a także prawną analizę stanu wojennego jako stanu wyjątkowego. Polecamy także zapoznać się z recenzjami książek oraz materiałami źródłowymi.
Życzymy przyjemnej lektury!
Elektroniczna wersja czasopisma dostępna jest pod adresem: www.wikptp.com

Nasi studenci wicemistrzemi Polski w pierwszej pomocy

W dniach 29-31 marca 2017 r. w Szczyrku odbyły się II Akademickie Mistrzostwa Polski Pierwszej Pomocy. Nasz Uniwersytet reprezentowała trzyosobowa ekipa w składzie Magdalena Bubak, Sylwia Jankowska i Robert Fąfara (studenci Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej).
Na uczestników czekało pięć zadań (dwa nocne oraz trzy dzienne). Ratownicy musieli zmierzyć się m.in. z poszkodowaną kobietą potrąconą przez samochód prowadzony przez pijanego kierowcę, zatrzymaniem krążenia u mężczyzny, amputacjami: dłoni i ucha, napadem epilepsji, oparzeniem oraz wykazać się bardzo dobrą znajomością zasad BLS z wykorzystaniem AED. Nasi reprezentanci zajęli II miejsce spośród dziesięciu ekip biorących udział w Mistrzostwach i mogą tytułować się WICEMISTRZAMI POLSKI. Nasz zespół uległ tylko zespołowi Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Serdecznie gratulujemy naszym studentom wiedzy i umiejętności oraz pasji!

Gratulujemy także pracownikom Instytutu: dr. Łukaszowi Czekajowi (opiekunowi zespołu) oraz mgr. Andrzejowi Ziarko – ratownikowi medycznemu, odpowiedzialnemu za przygotowanie zespołu.
Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z tego wydarzenia w dziale Galeria.