Opłaty za studia niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017

Opłaty za studia niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017

 

STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

Rok studiów

    I rata

 

31.10.2016

    II rata

 

30.11.2016

   III rata

 

15.12.2016

   IV rata

 

15.02.2017

    V rata

 

15.03.2017

   VI rata

 

15.04.2017

I

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

II

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

III

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE II STOPNIA 

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 

Rok studiów

    I rata

 

31.10.2016

    II rata

 

30.11.2016

   III rata

 

15.12.2016

   IV rata

 

15.02.2017

    V rata

 

15.03.2017

   VI rata

 

15.04.2017

I

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

II

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

650 zł

 

PEDAGOGIKA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

 

Rok studiów

    I rata

 

31.10.2016

    II rata

 

30.11.2016

   III rata

 

15.12.2016

   IV rata

 

15.02.2017

    V rata

 

15.03.2017

   VI rata

 

15.04.2017

I

633 zł

633 zł

634 zł

633 zł

633 zł

634 zł

II

633 zł

633 zł

634 zł

633 zł

633 zł

634 zł

 

Informacja

Dyżur dydaktyczny dr. P. Łubińskiego odbędzie się dnia 22.09.2016 roku o godz. 10.45-12.15.

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Bez tytułu

Egzamin

Egzaminy poprawkowe dla studentów studiów niestacjonarnych z przedmiotów Bezpieczeństwo kulturowe i Kultura audiowizualna odbędą się dnia 14.09.2016 roku o godz. 12.00 w sali 204N.

Informacja

W związku z nieobecnością prof. Zbigniewa Kwiasowskiego w dniach 15.09-23.09.2016 roku obowiązki Dyrektora Instytutu pełnił będzie dr Marek Pietrzyk.

Egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy z przedmiotu polityka bezpieczeństwa dla studentów drugiego roku bezpieczeństwa narodowego (studia stacjonarne) odbędzie się 14 września (środa) o godzinie 9:30 w sali 201N.

Egzamin poprawkowy

Egzamin poprawkowy z przedmiotu wiedza o państwie i prawie dla studentów pierwszego roku bezpieczeństwa narodowego (studia stacjonarne) odbędzie się 12 września (poniedziałek) o godzinie 11:00 w sali 201N.

Egzamin poprawkowy

Egzaminy poprawkowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotów Współczesne systemy polityczne i Współczesne konflikty zbrojne odbędą się dnia 16.09.2016 roku o godz. 10.00 w sali 306.

Informacja

Terminy egzaminów poprawkowych:

 

- dla studentów studiów stacjonarnych II BN:

1. Prawo karne materialne i prawo wykroczeń- 12.09.2016 roku- godz. 17.00, sala 306

2. Postępowanie karne i w sprawach o wykroczenia- 12.09.2016 r.- godz. 17.45, sala 306

 

- dla studentów studiów niestacjonarnych II BN:

1. Prawo karne materialne i prawo wykroczeń- 16.09.2016 roku- godz. 17.00, sala 306

2. Postępowanie karne i w sprawach o wykroczenia- 16.09.2016 r.- godz. 17.45, sala 306

Egzamin poprawkowy – III BN

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Systemy obronne wybranych państw odbędzie się dnia 6 IX br. w godz. 10.30-11.30 w sali 201N.

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Polityka organizacji międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa odbędzie się dnia 6 IX br. w godz. 12.00-13.00 w sali 201N.