Informacja

Dnia 1.09.2015 roku Sekretariat IBiEO będzie nieczynny.

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016

Informujemy, że istnieje możliwość składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2015/2016.

Wnioski należy składać we właściwym dziekanacie w terminie do 15 września 2015 r.

DOKUMENTY:

Pismo Prorektora ds. Studenckich – TUTAJ

Szczegółowa informacja na temat stypendiów ministra – TUTAJ

Rozporządzenie ws. stypendiów ministra – TUTAJ

Wniosek o stypendium ministra: TUTAJ

Oświadczenie studenta o wyrażeniu zgody na zamieszczenie imienia i nazwiska na stronach MNiSW: TUTAJ

Wniosek należy wypełnić na komputerze. Nie będą przyjmowane wnioski wypełnione odręcznie.

Informacja na temat stypendiów ministra na stronie MNiSW – TUTAJ

Informacja

Sekretariat IBiEO będzie nieczynny w dniach 27.07-27.08.2015 roku.

Informacja

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Diagnoza stanu bezpieczeństwa RP odbędzie się dnia 7.09.2015 roku o godz. 12.00 w pokoju 505.

Informacja

Dnia 17 lipca 2015 roku Sekretariat IBiEO czynny jest do godz. 14.00.

WZORY PODAŃ

Wzór podania dla studentów studiów STACJONARNYCH

word

Wzór podania dla studentów studiów NIESTACJONARNYCH

word

Informacja

Egzamin poprawkowy z dr W. Jakubaszek z przedmiotu Dydaktyka ogólna odbędzie się 9.09.2015 roku o godz. 10.00 w sali 420.

Porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie

W dniu 25 maja 2015 roku zawarto porozumienie pomiędzy Wydziałem Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej a Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. Strony zobowiązały się do współpracy w zakresie realizowanego przez Wydział Pedagogiczny procesu dydaktycznego oraz w ramach działalności Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

W ramach porozumienia planowane jest podejmowanie wspólnej realizacji projektów i prac naukowo-badawczych oraz umożliwienie odbywania praktyk studenckich dla studentów kierunku bezpieczeństwo narodowe w strukturach Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie (m.in. planowany jest czynny udział studentów w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku).

Porozumienie podpisał dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. UP z ramienia Uniwersytetu Pedagogicznego i Małopolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Mariusz Dąbek.

4

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z uroczystości podpisania porozumienia.

Informacja

Dyżur dydaktyczny dr Małgorzaty Bereźnickiej dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się dnia 12.06.2015 roku w godz. 17.15-18.00.

Dnia 29.05.2015 roku dyżur dydaktyczny dr Małgorzaty Bereźnickiej jest odwołany.

Informacja

Dnia 28.05.2015 roku dyżur dydaktyczny dr K. Cendy-Miedzińskiej jest odwołany.