Informacja

Zajęcia z dr K. Pabis-Cisowską z dnia 30.04.2015 roku są przeniesione na 7.05.2015 roku.

Informacja I BN

Dnia 24.04.2015 roku zajęcia z dr I. Kawka są odwołane.

Informacja

W dniach 21.04-30.04.2015 r. zajęcia i dyżur dydaktyczny prof. Z. Kowalczuka są odwołane.

WARSZTATY

Dziekan Wydziału Pedagogicznego
zaprasza studentów i pracowników Wydziału na
WARSZTATY AKADEMII DOBRYCH MANIER
które odbędą się 29 kwietnia 2015 roku w auli
przy ul. Ingardena 4 w godzinach od 12:30 do 15:30.

Wstęp wolny

Informacja

W dniach 23-24.04.2015 roku zajęcia z dr P. Szybka są odwołane.

Informacja

W dniach 22.04-24.04.2015 roku zajęcia i dyżur dydaktyczny dr. M. Pietrzyka są odwołane.

Informacja

W dniu 30.04.2015 roku  zajęcia dydaktyczne oraz dyżur dr. R. Krawczyńskiego są odwołane.

WZORY PODAŃ

Wzór podania dla studentów studiów STACJONARNYCH

word

Wzór podania dla studentów studiów NIESTACJONARNYCH

word

Studencka Konferencja Naukowa

W dniu 13 kwietnia 2015 r. miała miejsce II Studencka Konferencja Naukowa „Oblicza bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo personalne”. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej oraz Studenckie Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa. Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami dokumentującymi to wydarzenie, zamieszczonymi w dziale Galeria.

Informacja

W dniach 21.04-30.04.2015 roku zajęcia dydaktyczne z dr R. Kwiecińska są odwołane.