Informacja

Sekretariat Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej będzie nieczynny w dniach 7.08-16.08.2017 r.

Informacja

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Organizacja i zarządzanie dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I rok BN, I stopnia) odbędzie się dnia 15 września o godz. 10.00 w sali 204N.

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Ekonomia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I rok BN, I stopnia) odbędzie się dnia 15 września o godz. 11.00 w sali 204N.

Informacja

 Egzamin poprawkowy z przedmiotu Historia bezpieczeństwa narodowego Polski dla studentów studiów stacjonarnych (I rok BN, II stopnia) odbędzie się dnia 5 września o godz. 10.30 w s. 304N.

Informacja

W związku z planowanym urlopem prof. Zbigniewa Kwiasowskiego w dniach 12.07-27.07.2017 roku obowiązki Dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej pełnił będzie dr Marek Pietrzyk (Zastępca Dyrektora).

Informacja

Dnia 26 czerwca br. o godz. 8.15 odbędzie się egzamin poprawkowy dla studentów studiów niestacjonarnych (I rok BN, II-go stopnia) z przedmiotu Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa w sali 301 N.

Rekrutacja na studia w Instytucie Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej

plakat

Informacja – studia niestacjonarne

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych odbędzie się w dniu 22 czerwca br. o godz. 13.10 w sali 306.

Informacja

W dniach 13.06-14.06.2017 roku dyżury dydaktyczne dr. R. Krawczyńskiego są odwołane.

Festiwal Nauki

Studenci i pracownicy Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej wzięli udział w Festiwalu Nauki i Sztuki w Krakowie. Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami dokumentującymi to wydarzenie, zamieszczonymi w dziale Galeria.

Akademiki na rok 2017/2018

Przyjmowanie podań o przydzielenie prawa do zakwaterowania w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018 rozpocznie się od 24 maja 2017 r.
Podania należy składać w biurze Samorządu Studentów, pok. 48 B,  ul. Podchorążych 2, w terminie od 24 maja do 14 czerwca 2017 r., w godzinach od 9:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku).
Studenci posiadający orzeczony stopień niepełnosprawności, podania powinni składać bezpośrednio w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych. Szczegóły, w tym podanie o akademik dla osób niepełnosprawnych, dostepne na stronie: www.bon.up.krakow.pl
Przed złożeniem Podania, student powinien zapoznać się z Zasadami przydzielania miejsc w domach studenckich na rok akademicki 2017/2018. Ważną informacją jest to, iż ubiegając się  o miejsce w akademiku, wystarczy złożyć tylko i wyłącznie Podanie. Nie dołącza się żadnych dodatkowych dokumentów potwierdzających dochody. Skala punktowa obowiązująca przy rozdziale miejsc w domach studenckich na rok 2017/2018 znajduje się TUTAJ.
W podanym terminie wnioski powinni składać studenci studiów stacjonarnych z następujących lat:  I, II roku studiów pierwszego stopnia oraz I roku studiów drugiego stopnia, a także III roku studiów pierwszego stopnia 3,5–letnich i ze wszystkich lat studiów jednolitych magisterskich. Studenci zrekrutowani na I rok (2017/2018) studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich będą mogli składać podania od lipca do września (terminy zostaną ogłoszone na stronie Samorządu Studentów i stronie Biura ds. Osób Niepełnosprawnych na początku lipca).

Przypominamy, że w przypadku, gdy akademik zostanie przyznany, należy w ciagu 14 dni dokonać wpłaty tzw. opłaty rezerwacyjnej za miejsce w wysokości 405 zł, która będzie zaliczona na poczet październikowej opłaty za miejsce w domu studenckim. Szczegóły na ten temat dostępne są TUTAJ.