Pismo Rektora

W załączniku pismo Rektora dotyczące dni wolnych

Pismo od Rektora

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

W załączniku pismo dotyczące dnia wolnego od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych

Dzień wolny od zajęć

Dr Paweł Skorut

Informujemy, że dr P. Skorut odwołuje jutrzejszy dyżur dla studentów studiów stacjonarnych.

Dr Rafał Klepka

Informujemy, że dr R. Klepka odwołuje swój dyżur i zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych w dniu 12.12.17, z powodu wyjazdu na konferencje.

Dr Tomasz Wójtowicz

Informujemy, że dr T. Wójtowicz odwołuje swój dyżur oraz zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów stacjonarnych w dniach 11-13.12.17, z powodu choroby.

Obchody 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego

150. rocznica urodzin J. Piłsudskiego – uroczystości na Litwie

W dniach 4-6 grudnia br. odbyły się na Litwie uroczystości 150. rocznicy urodzin Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Zostały one zorganizowane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przy współpracy Ambasady RP w Wilnie.

Uroczystości rozpoczęła Msza święta w kościele pod wezwaniem św. Teresy przy Ostrej Bramie. Następnie uczestnicy polskiej delegacji oddali hołd Komendantowi na cmentarzu na wileńskiej Rossie, gdzie spoczywa matka Piłsudskiego oraz jego serce. 5 grudnia odwiedzono kościół w Powiewiórce, gdzie 150 lat temu odbył się chrzest przyszłego Marszałka Polski, oraz Zułów, gdzie się urodził: w miejscu jego domu stoi obecnie dąb posadzony w 1937 r. przez prezydenta Ignacego Mościckiego oraz wdowę po Komendancie Aleksandrę Piłsudską. Trzydniowe uroczystości zakończyło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na kwaterze polskich żołnierzy na cmentarzu w Trokach oraz modlitwa w kościele Nawiedzenia NMP w Trokach.

W uroczystościach, uświetnionych przez obecność kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego, orkiestry wojskowej i delegacji podchorążych, wzięli udział m.in. szef UdsKiOR Jan Józef Kasprzyk, ambasador RP na Litwie Urszula Doroszewska, parlamentarzyści litewscy, weterani walk o niepodległość, działacze opozycji antykomunistycznej, harcerze, strzelcy oraz Polacy mieszkającej na Litwie. W skład delegacji wchodził również dr Przemysław Wywiał, pracownik IBiEO.

 

fot. UdsKiOR

 

Zułówzułów1zułów2zułów3

Informacja dla studentów studiów stacjonarnych I roku Edukacja dla Bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe

Informujemy, że ćwiczenia z przedmiotu Pedagogika ogólna będzie ponownie prowadził dr Miłosz Mółka. Ćwiczenia będą się odbywać w każdy wtorek od godziny 15.30-17.00 w sali 401. Aktualny harmonogram znajduje się na stronie Instytutu oraz w gablocie na III piętrze.

Odwołane zajęcia z dr T. Wójtowiczem

Dr Tomasz Wójtowicz odwołuje zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych II roku Bezpieczeństwo Narodowe II stopnia w dniach 08-10.12.2017r. z powodu choroby.

Informacja

Dr Paweł Łubiński  odwołuje swój dyżur oraz  zajęcia dydaktyczne w dniach 06-07.12.2017 r.

dr Sławomir Trusz

Informujemy studentów studiów stacjonarnych I EdBiZK SUM, że w dniach 06-07.12.2017r. dr S. Trusz odwołuje swoje zajęcia z powodu wyjazdu na konferencje.