Instytut

Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej jest jednostką organizacyjną w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, realizującą programy kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe ze specjalnościami Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością oraz Zarządzanie kryzysowe w administracji lokalnej i Pedagogika, ze specjalnościami Edukacja obywatelska, Edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie oraz Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe.