Informacja

4 czerwca o godz. 7.30 w sali 306 odbędzie się poprawkowe kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Polityka organizacji międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa dla studentów studiów stacjonarnych III roku BN.

Dyżur Ł. Czekaj

Dr Ł. Czekaj przenosi  swój dyżur dla studentów niestacjonarnych, który odbędzie się 26.05.2018r. o godzinie 11.00-12.00

Dyżur prof. Kwiasowskiego dla studentów studiów niestacjonarnych

Prof. Z.Kwiasowski przenosi swój dyżur z dnia 16.06.2018 r. na 26.05.2018 r. na godzinę 14.00-14.45.

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019

Szanowni kandydaci na studia!

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego nowego kierunku Bezpieczeństwo Państwa. Oferujemy studia I i II stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej a także studia podyplomowe. W linkach poniżej znajdziecie potrzebne informacje oraz terminy rejestracji i składania dokumentów. O miejscu składanie będziemy informować w terminie późniejszym.

STUDIA I STOPNIA:

https://rekrutacja.up.krakow.pl/informator/informator.php?s=I%20stopie%F1&k=07

STUDIA II STOPNIA:

https://rekrutacja.up.krakow.pl/informator/informator.php?s=II%20stopie%F1&k=07

STUDIA PODYPLOMOWE:

http://podyplomowe.up.krakow.pl/window.php?page=informator&run=det&id=997

http://podyplomowe.up.krakow.pl/window.php?page=informator&run=det&id=1006

Dzień wolny od pracy dla pracowników uczelni

Dnia 1.06.2018 r. Sekretariat IBiEO będzie zamknięty w związku z decyzją Pana Rektora

http://www.ibieo.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2018/05/Informacja.pdf

Dr R. Kasprzycki przenosi dyżur

Dr R. Kasprzycki przenosi swój dyżur dla studentów zaocznych, który odbędzie się 25 maja od godziny 19.30 do godziny 20.15. w sali 304 N.

Dyżur dr. P. Wywiała

W dniu 22 maja dyżur dr. P. Wywiała odbędzie sie wyjątkowo w godz. 8.15-9.00.

Centrum Zarządzania Kryzysowego

W dniu 14.06.2018r. odbyła się w ramach zajęć z przedmiotu Systemy Ratownictwa RP wizyta studentów w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Krakowie na ulicy Rozrywka.
Osoba funkcyjna przedstawiła  wiele ciekawych zagadnień związanych z procedurami dotyczącymi działań antykryzysowych podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, możliwości zatrudnienia w CZK oraz zadań realizowanych przez Pracowników CZK.IMG_20180514_140139IMG_20180514_140047

Dyżur dr P. Skorut

Dyżur  dla Studentów studiów stacjonarnych w dniu 21 maja br. (poniedziałek) zostaje odwołany z uwagi na  uczestnictwo Pana dra Pawła Skoruta w konferencji katedralnej.

Dyżur w dniu 22 maja br. (wtorek) zostaje przeniesiony na godz. 7.30 do 8.15.

Dzień wolny od zajęć

Przypominamy, iż 18 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.  Zajęcia dla studentów studiów podyplomowych odbędą się zgodnie z harmonogramem.