Informacja

W związku z Uroczystą Inauguracją 72 roku akademickiego 2017/2018 w dniu 16.10.2017r. Sekretariat Instytutu będzie zamknięty.

Informacja

Środowe zajęcia z języka angielskiego dla studentów studiów stacjonarnych Bezpieczeństwa Narodowego II roku, I stopnia z panią mgr Winkowską zostają przełożone na stałe z godz. 13.00-13.45 na godz. 10.30-11.15 (sala 303).

Informacja

Ćwiczenia z języka angielskiego z panią mgr M.Trybus dla studentów studiów stacjonarnych Bezpieczeństwo Narodowe rok II, semestr III zostają przeniesione na stałe na środę na godzinę 10.30-12.00 ( grupa A i B)

Informacja

Odwołane seminarium magisterskie dla studentów studiów stacjonarnych I roku Bezpieczeństwo Narodowe 2-letnie z prof. Januszem Faleckim z dnia 10.10.2017 r. odbędzie się 23.10.2017 r. o godzinie 14.00-15.30 w sali. 208N.

Informacja

Dyżur pani prof. H.Batorowskiej dla studentów stacjonarnych w dniu 11.10.2017 r. zostaje odwołany.

Informacja

Zajęcia z Psychologii dla studentów stacjonarnych I roku Bezpieczeństwo Narodowe z panią dr A.Tylikowską dnia 12.10.2017 r. zostają odwołane.

Informacja

W dniach 17-18 października 2017 r. zajęcia dydaktyczne oraz dyżury dra Rafała Kopeć oraz dra Przemysława Mazura zostają odwołane z powodu udziału w konferencji naukowej.

Informacja

Seminarium magisterskie dla studentów studiów stacjonarnych I roku Bezpieczeństwo Narodowe 2-letnie z prof. Januszem Faleckim w dniu 10.10.2017r  zostaje przełożone. O terminie powiadomimy na stronie internetowej IBiEO.

Dyżury dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych w semestrze zimowym 2017/2018

Prosimy zapoznać się z harmonogramem dyżurów dla studentów w semestrze zimowym 2017/2018

http://www.ibieo.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2014/01/Bez%C2%A0tytu%C5%82u223.jpg

http://www.ibieo.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2014/01/Niestacjonarne-dyzury.jpg

Studia podyplomowe

Informujemy, że przedłużamy rekrutację na studia podyplomowe do dnia 13.10.2017r. Zapraszamy na dwa kierunki: Edukacja dla bezpieczeństwa oraz Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe.

http://podyplomowe.up.krakow.pl/window.php?page=informator&run=det&id=895

http://podyplomowe.up.krakow.pl/window.php?page=informator&run=det&id=885