Informacja

W dniach 13.10-16.10.2015 roku zajęcia z dr A. Tylikowską są odwołane.

Informacja

Dyżur dydaktyczny dr. P. Skoruta odbędzie się wyjątkowo dnia 15.10.2015 roku w godz. 9.00-10.30.

Wykłady ogólnouczelniane

Historia Krakowa w XX wieku, dr Remigiusz Kasprzycki

– wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 60

Zajęcia rozpoczną się 17 listopada 2015 roku (wtorek) o godz. 18.50 w sali 101 N, ul. Ingardena 4

Idee społeczno-polityczne w literaturze XX wieku, dr Remigiusz Kasprzycki

– wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 60

Zajęcia rozpoczną się 18 listopada 2015 roku (środa) o godz. 18.00 w sali 306, ul. Ingardena 4

Militarne działania nieregularne, dr Przemysław Wywiał

– wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 60

Zajęcia rozpoczną się 17 listopada 2015 roku (wtorek) o godz. 18.00 w sali 306, ul. Ingardena 4

Informacja

Wykłady ogólnouczelniane do wyboru dla studentów studiów I i II stopnia

Informujemy, że studenci studiów I i II stopnia, którzy mają w planie studiów w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 zaplanowany kurs w formie wykładu ogólnouczelnianego, zobowiązani są do wyboru zajęć do dnia 23 października 2015 r.Zapisy na wykłady przyjmowane będą w instytutach i katedrach, które organizują zajęcia. Jednostki będą również udzielały studentom informacji: czy wykład został uruchomiony oraz w jakim terminie i miejscu będą odbywać się zajęcia.

UWAGA!
Liczba miejsc na poszczególnych kursach jest ograniczona!

Wykaz kursów w formie wykładów ogólnouczelnianych zgłoszonych przez jednostki w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Kursy proponowane przez Instytut Biologii:

 1. Fotografia – wybrane aspekty techniczne i artystyczne, dr Piotr Bieniek
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 108
 2. Fotografia przyrodnicza, dr Łukasz Binkowski
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 108
 3. Produktywność akademicka, dr Łukasz Binkowski
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 108
 4. Advanced ecotoxicology, dr Łukasz Binkowski
  – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 108
 5. Physiology of human behavior and cognition, dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
  – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 108

 


Kursy proponowane przez Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej:

 1. Historia Krakowa w XX wieku, dr Remigiusz Kasprzycki
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 60
 2. Idee społeczno-polityczne w literaturze XX wieku, dr Remigiusz Kasprzycki
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 60
 3. Militarne działania nieregularne, dr Przemysław Wywiał
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 60

 


Kursy proponowane przez Instytut Filologii Polskiej:

 1. Dowcip etniczny oraz pokrewne zjawiska współczesnej kultury śmiechu,
  dr Bogusław Gryszkiewicz – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 60
 2. Polska grzeczność językowa, dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 60
 3. Computer-assisted text analysis: from plagiarism detection to distant reading,
  dr hab. Maciej Eder – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 130

 


Kursy proponowane przez Instytut Filozofii i Socjologii:

 1. Buddyzm – filozofia czy religia?, dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 80
 2. Gender studies. Wprowadzenie, dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 80
 3. Historia wielkich religii, prof. dr hab. Wojciech Sady
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 80

 


Kursy proponowane przez Instytut Fizyki:

 1. Armageddon, Nemesis – gwałtowne i powolne katastrofy w kosmosie,
  dr hab. Jerzy Krzesiński, prof. UP – wykład prowadzony w języku polskim;
  limit miejsc – 33
 2. Cywilizacja jądrowa, dr hab. inż. Artur Błachowski, prof. UP
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 33
 3. Smak fizyki, dr hab. Irena Jankowska-Sumara
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 33
 4. Let’s talk Big Bang, dr hab. Andrzej Baran, prof. UP
  – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 100

 


Kursy proponowane przez Instytut Geografii:

 1. Geografia wojenna, dr Piotr L. Wilczyński
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 150
 2. Indie – przyroda a człowiek, prof. dr hab. Roman Soja
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 200
 3. Żywienie a odżywienie organizmu, dr Karol Augustowski
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 200

 


Kursy proponowane przez Instytut Historii:

 1. Etnos, kultura i historia. Transformacja świata rzymskiego. Europa od późnego antyku aż po okres karoliński, dr hab. Krzysztof Polek, prof. UP
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 60
 2. Państwo i społeczeństwo polskie w latach II wojny światowej (1939-1945). Kontrowersje – Konflikty – Dylematy, prof. dr hab. Jacek Chrobaczyński
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 60
 3. „Die erste europäische Transformation“ – Größe Völkerwandarung,
  prof. dr hab. Marek Wilczyński – wykład prowadzony w języku niemieckim;
  limit miejsc – 60

 


Kursy proponowane przez Instytut Matematyki:

 1. Logika, dr Stanisław Siudut
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 30

 


Kursy proponowane przez Instytut Neofilologii:

 1. Переводоведение а глобализация, dr Radosław Gajda
  – wykład prowadzony w języku rosyjskim; limit miejsc – 80

 


Kursy proponowane przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa:

 1. Information Architecture, dr Stanisław Skórka
  – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 50

 


Kursy proponowane przez Instytut Nauk o Wychowaniu:

 1. Kryzys migracyjny: geneza, dyskurs, scenariusze, dr Łukasz Albański
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 60
 2. „Liczą się nauczyciele”: polskie badania a/i europejskie doświadczenia,
  mgr Anna Zielińska – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 60
 3. Sposoby wyrażania siebie, dr Wiesława Kogut
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 60
 4. Szkoła, utopia do rekonstrukcji, mgr Anna Zielińska
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 60
 5. Tożsamości zbiorowe, dr Łukasz Albański
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 60
 6. Wybór partnera i praca nad związkiem, dr Wiesława Kogut
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 60
 7. ICT integrated learning and working in web-based learning environments: M1: Basic Concepts of Digital Media, M2: ICT and formal, non-formal and informal Learning, M3: Digital Media and Teaching,
  prof. Johann Magenheim – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 60
 8. ICT integrated learning and working in web-based learning environments: M4: ICT and Sustainable Education, M5: Web 2.0 Tools and Learning Environments, M6: Research on CSE and ICT in Education, M7: ICT and Knowledge Management,
  prof. Johann Magenheim – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 60

 


Kursy proponowane przez Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej:

 1. Nauczyciel i edukacja, dr Ryszard Ślęczka
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 100
 2. Społeczeństwo amerykańskie, dr Kinga Orzeł-Dereń
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 100
 3. Świat staropolskiej paidei, dr Jan Ryś
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 100

 


Kursy proponowane przez Instytut Pracy Socjalnej:

 1. Filozofowie o szczęściu, dr hab. Ireneusz M. Świtała, prof. UP
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 70
 2. Nierówności społeczne w Polsce, dr Anna Mirczak
  – wykład prowadzony w języku polskim; limit miejsc – 70

 


Kursy proponowane przez Centrum Języków Obcych:

 1. English at Work, mgr Anna Chudzik-Zimna
  – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 40
 2. English for the EU, mgr Anna Chudzik-Zimna
  – wykład prowadzony w języku angielskim; limit miejsc – 40
 3. Język niemiecki dla potrzeb rynku pracy, mgr Anna Chudzik-Zimna
  – wykład prowadzony w języku niemieckim; limit miejsc – 40
 4. Język rosyjski dla potrzeb rynku pracy, mgr Anna Chudzik-Zimna
  – wykład prowadzony w języku rosyjskim; limit miejsc – 40

 


 

Wykaz wykładów ogólnouczelnianych w formie zdalnej zgłoszonych przez jednostki w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016
dla studentów studiów niestacjonarnych

Kursy proponowane przez Instytut Biologii:

 1. Fotografia przyrodnicza, dr Łukasz Binkowski
  – wykład prowadzony w języku polskim
 2. Produktywność akademicka, dr Łukasz Binkowski
  – wykład prowadzony w języku polskim
 3. Advanced ecotoxicology, dr Łukasz Binkowski
  – wykład prowadzony w języku angielskim

 


Kursy proponowane przez Instytut Filologii Polskiej:

 1. Media w Polsce jako kontekst dydaktyki literatury, dr Anna Ślósarz
  – wykład prowadzony w języku polskim
 2. Multimedialne moduły tematyczne w nauczaniu języka ojczystego, dr Anna Ślósarz
  – wykład prowadzony w języku polskim

Informacja

Dyżur dydaktyczny dr. Rafała Klepki odbędzie się wyjątkowo dnia 7 października (środa) w godz. 9.30-11.00.

Informacja

Dnia 6.10.2015 roku (wtorek) dyżur dydaktyczny dr Klaudii Cendy-Miedzińskiej jest odwołany.

Rekrutacja

REKRUTACJA

OSTATNIE MIEJSCA

 Kierunek: pedagogika

Specjalność: edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe

Studia niestacjonarne

http://rekrutacja.up.krakow.pl/informator/informator.php?kod_rek=26326041

Termin składania dokumentów do 9 października 2015 roku.

Informacja

Dyżur dydaktyczny dr Katarzyny Pabis-Cisowskiej odbędzie się wyjątkowo dnia 5 października (poniedziałek) w godz. 10.30-12.00.

Rekrutacja na studia 2-go stopnia bezpieczeństwo narodowe

UWAGA!

Kandydaci na studia 2-go stopnia – bezpieczeństwo narodowe.

Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej ogłasza nabór na studia 2-go stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe. Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie komisji rekrutacyjnej:

- studia stacjonarne,

- studia niestacjonarne.

Inauguracja

Dziekan i Rada Wydziału Pedagogicznego

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

uprzejmie zapraszają na

UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI

ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

w dniu 1 października 2015 roku o godz. 10:00

w auli przy ul. Ingardena 4

Program:

 

-         Przemówienie Dziekan Wydziału Pedagogicznego

-         Przemówienie Prodziekan Wydziału Pedagogicznego

-         Wystąpienie Przewodniczącej Samorządu Studentów UP

-         Gaudeamus

-         Wykład inauguracyjny  pt.” Poczucie sensu życia osób starszych.” – dr hab.  Norbert Pikuła, prof. UP

-         Informacja przedstawiciela Scanmedu na temat opieki medycznej dla studentów

Spotkania z opiekunami pierwszych lat studiów odbędą się po Inauguracji Roku Akademickiego:

I rok Bezpieczeństwo Narodowe, opiekun: dr Rafał Klepka,  godz. 12.20, Aula (nowa) ul. Ingardena 4

I rok Pedagogika, Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe, opiekun: dr Magdalena Szumiec, godz. 12.00, s. 306, ul. Ingardena 4