Informacja

Dnia 28.02.2017 roku dyżur dydaktyczny i zajęcia w godz. 9.05-10.35 dr K. Cendy-Miedzinskiej są odwołane.

Informacja

Dnia 1.03.2017 roku (środa) zajęcia i dyżur dydaktyczny dr. Rafała Kopeć są odwołane.

Informacja – studia niestacjonarne

Dnia 3.03.2017 roku (piątek) w godz. 18.00-19.00 w sali 506 odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu Systemy obronne wybranych państw z dr. Pawłem Skorutem.

Informacja

W dniach 1.03-1.05.2017 roku zajęcia i dyżury dydaktyczne dr Elżbiety Sadowskiej-Wieciech są odwołane.

Dnia 28.02.2017 roku (wtorek) dyżur dydaktyczny odbędzie się wyjątkowo w godz. 11.30-12.15.

Kurs doskonalący dla nauczycieli

 

Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej zaprasza na kurs doskonalący dla nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy). Kurs jest adresowany do nauczycieli którzy:
- chcą odnowić posiadane już uprawnienia,
- chcą nabyć uprawnienia w zakresie prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy.
 
Warunkiem zorganizowania kursu jest sformowanie grupy liczącej minimum 8 kursantów.
Czas trwania kursu: 30 h
Cena od osoby: 450 zł
 
Kurs kończy się egzaminem zgodnie z wymaganiami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.  
 

Uprzejmie prosimy o pobranie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres mailowy: ibieo@up.krakow.pl

Informacja – studia stacjonarne

TERMINY WYKŁADÓW OGÓLNOUCZELNIANYCH DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH

Historia Krakowa w XX wieku, dr Remigiusz Kasprzycki
– wykład prowadzony w języku polskim
Zajęcia rozpoczną się dnia 28.03.2017 r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali 301N.

Idee społeczno-polityczne w literaturze XX wieku, dr Remigiusz Kasprzycki
– wykład prowadzony w języku polskim
Zajęcia rozpoczną się dnia 29.03.2017 r. (środa) o godz. 18.00 w sali 308N.

Media – przyjaciel czy wróg, dr Emilia Musiał
– wykład prowadzony w języku polskim
Zajęcia rozpoczną się dnia 29.03.2017 r. (środa) o godz. 18.00 w sali 306.

Media-polityka-bezpieczeństwo, dr Rafał Klepka
– wykład prowadzony w języku polskim
Zajęcia rozpoczną się dnia 28.03.2017 r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali 208N.

Wstęp do analizy bezpieczeństwa energetycznego III RP, dr Paweł Skorut
– wykład prowadzony w języku polskim
Zajęcia rozpoczną się dnia 28.03.2017 r. (wtorek) o godz. 18.00 w sali 310N.

 

 WYKŁADY OGÓLNOUCZELNIANE REALIZOWANE NA PLATFORMIE MOODLE

Realizacja założeń edukacji kreatywnej w polskim systemie oświaty, dr Ewelina Włodarczyk
– wykład prowadzony w formie zdalnej

Metodyka edukacji dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym w pracy nauczycieli i funkcjonariuszy Policji,  dr Ewelina Włodarczyk
– wykład prowadzony w formie zdalnej

Konstruowanie autorskich programów nauczania, dr Ewelina Włodarczyk
– wykład prowadzony w formie zdalnej

Podstawy komunikacji interpersonalnej, dr Magdalena Szumiec
– wykład prowadzony w formie zdalnej

Projektowanie szkoleń i metodyka ich prowadzenia, dr Magdalena Szumiec
– wykład prowadzony w formie zdalnej

Media, politics and society, dr Rafał Klepka
– wykład prowadzony w języku angielskim w formie zdalnej

Konferencja „Bezpieczeństwo informacyjne”

Serdecznie zapraszamy na III Konferencję Naukową z cyklu „Człowiek w świecie informacji”

pt. BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE,

której organizatorem jest
Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

logo bezpieczeństwo informacyjne

Strona konferencji: http://konferencja-upkrakow.wixsite.com/bezpieczenstwo-inf

Konferencja „Współczesne wyzwania bezpieczeństwa europejskiego”

W dniach 18-19 października 2016 r. miała miejsca Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne wyzwania bezpieczeństwa europejskiego”. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej i odbywała się pod honorowym patronatem JM Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie prof. dra hab. Kazimierza Karolczaka. Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z tego wydarzenia zamieszczonymi w dziale Galerie.

Obóz szkoleniowy koła naukowego

W dniach 20-23 października w Chochołowie zorganizowany został obóz szkoleniowy Studenckiego Koła Naukowego Edukacji dla Bezpieczeństwa. Zajęcia obejmowały następujące zagadnienia: strzelanie (pistolet Glock), budowa broni strzeleckiej (składanie i rozkładanie broni – karabinek AK), podstawowe zasady użytkowania broni strzeleckiej (tzw. manual – karabinek HK416), postawy strzeleckie, poruszenie się w ugrupowaniu bojowym w terenie, musztra, praca na mapach, wojskowe środki łączności radiowej. Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z tego wydarzenia zamieszczonymi w dziale Galerie.

Informacja

Szanowni Studenci rozpoczęła się druga tura zapisów na kursy ogólnouczelniane!

Z przykrością informujemy, że nie wszystkie kursy ogólnouczelniane osiągnęły założony limit uczestników i nie wszystkie zostaną uruchomione. W związku z powyższym, osoby które zdecydowały się na te kursy, muszą dokonać ponownego wyboru w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2016 r.

Prosimy o zalogowanie się na Wirtualnej Uczelni, sprawdzenie czy kursy wybrane przez Państwa zostaną uruchomione  i ewentualnie dokonanie ponownego wyboru.

Poniżej lista kursów na które można dokonać ponownego zapisu wraz z terminami ich realizacji.

Wykaz wykładów