Home » Bez kategorii » Egzamin poprawkowy- Wiedza o prawie i państwie/Polityka Bezpieczeństwa

Egzamin poprawkowy- Wiedza o prawie i państwie/Polityka Bezpieczeństwa

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Wiedza o państwie i  prawie dla studentów studiów stacjonarnych odbędzie się 11.09.18 o godzinie 11.45 w sali 308N .

Egzamin poprawkowy z przedmiotu Polityka Bezpieczeństwa dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się  11.09.18 o godzinie 12.30 w sali 308N .