Home » Instytut » Struktura

Struktura

Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej

 

Dyrektor Instytutu:

prof. zw. dr hab. Olga Wasiuta – olga.wasiuta@up.krakow.pl

 

Zastępcy Dyrektora Instytutu:

dr hab. Małgorzata Bereźnicka – mbereznicka@up.krakow.pl

dr Marek Pietrzyk – marek.pietrzyk@up.krakow.pl

 

Sekretariat Instytutu:

mgr Zuzanna Lichoń

mgr Katarzyna Skoupy

 

 

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego:

prof. zw. dr hab. Olga Wasiuta – Kierownik Katedry

dr Elzbieta Sadowska- Wieciech

dr Przemysław Wywiał

dr Piotr Łubiński

dr Marek Pietrzyk

dr Łukasz Czekaj

dr Andrzej Czop

 

Katedra Bezpieczeństwa Społecznego:

dr hab. Janusz Falecki, prof. UP – Kierownik Katedry

dr Paweł Łubiński

dr Danuta Kaźmierczak

dr Paweł Skorut

dr Przemysław Mazur

dr Mariusz Rozwadowski

 

Katedra Edukacji dla Bezpieczeństwa:

dr hab. Małgorzata Bereźnicka – Kierownik Katedry

dr Miłosz Mółka

dr Ewelina Włodarczyk

dr Magdalena Szumiec

mgr Andrzej Ziarko

mgr Justyna Rokitowska

 

Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją:

dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP – Kierownik Katedry

dr Emilia Musiał

dr Agnieszka Polończyk

dr Rafał Klepka

mgr Paulina Motylińska

 

Katedra Konfliktów Zbrojnych i Społecznych:

dr Rafał Kopeć – Kierownik Katedry

dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. UP

dr Remigiusz Kasprzycki

dr Klaudia Cenda-Miedzińska

dr Katarzyna Pabis-Cisowska

dr Tomasz Wójtowicz