Home » Instytut » Struktura » Katedra Edukacji dla Bezpieczeństwa

Katedra Edukacji dla Bezpieczeństwa

Katedra Edukacji dla Bezpieczeństwa:

dr hab. Małgorzata Bereźnicka – Kierownik Katedry – mbereznicka@up.krakow.pl

dr Magdalena Szumiec – szumiecmagda@interia.pl (urlop macierzyński)

dr Ewelina Włodarczyk – ewelina.wlodarczyk@up.krakow.pl

dr Miłosz Mółka- milosz.molka@up.krakow.pl

mgr Andrzej Ziarko- andrzej.ziarko@up.krakow.pl

mgr Justyna Rokitowska-  justyna.rokitowska@up.krakow.pl