Home » Instytut

Instytut

IMG_0116

Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej jest jednostką organizacyjną w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, realizującą programy kształcenia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe ze specjalnościami Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością, Zarządzanie kryzysowe w administracji lokalnej i  Bezpieczeństwo informacyjne w sektorze publicznym oraz Pedagogika, ze specjalnościami Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe. Instytut prowadzi także studia podyplomowe na kierunkach Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe oraz Edukacja dla Bezpieczeństwa.