Home » Studia

Studia

Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej prowadzi studia na następujących kierunkach:
- Bezpieczeństwo narodowe, studia I stopnia,
- Bezpieczeństwo narodowe, studia II stopnia (od roku akademickiego 2014/2015),
- Pedagogika, specjalność: Edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie kryzysowe, studia II stopnia,
- Pedagogika, specjalność: Edukacja dla bezpieczeństwa, studia podyplomowe,
- Bezpieczeństwo publiczne i zarządzanie kryzysowe, studia podyplomowe.