Home » Nauka » Awanse naukowe

Awanse naukowe

Awanse pracowników uzyskane w latach 2015-2017:

  • mgr Magdalena Szumiec – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w dniu 29.06.2015 r.; nadanie stopnia doktora – 10.07.2015 r.
  • mgr Ewelina Włodarczyk – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w dniu 10.12.2015 r.; nadanie stopnia doktora – 18.12.2015 r.
  • mgr Łukasz Czekaj – obrona rozprawy doktorskiej na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w dniu 8.04.2016 r., nadanie stopnia doktora 22.04.2016 r.
  • dr Małgorzata Bereźnicka- nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie Pedagogika – 25.04.2017 r.