Home » Nauka » Publikacje

Publikacje

Publikacje pracowników IBiEO w roku 2017:

dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP

1. Batorowska, Hanna (2017). Analityk w środowisku walki o dominację i przetrwanie. W: Walka informacyjna : uwarunkowania, incydenty, wyzwania : monografia poświęcona Profesorowi Zbigniewowi Kwiasowskiemu z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej / pod redakcją naukową Hanny Batorowskiej. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, s. 181-197.

2. Batorowska, Hanna (2017). Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym – kierunki badań. W: Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym / pod redakcją Hanny Batorowskiej i Emilii Musiał. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, s. 9-28.

3. Batorowska, Hanna red.; Musiał, Emilia red. (2017). Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją.

4. Batorowska, Hanna (2017). Information and Media Literacy (IML) w edukacji dla bezpieczeństwa. W: Człowiek, media, edukacja / redakcja naukowa Janusz Morbitzer, Danuta Morańska, Emilia Musiał. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, s. 21-28.

5. Batorowska, Hanna (2017). Pozostawić ślad : jubileusz 50-lecia pracy zawodowej Profesora Zbigniewa Kwiasowskiego. W: Walka informacyjna : uwarunkowania, incydenty, wyzwania : monografia poświęcona Profesorowi Zbigniewowi Kwiasowskiemu z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej / pod redakcją naukową Hanny Batorowskiej. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, s. 15-18.

6. Batorowska, Hanna (2017). Przetwarzanie informacji w środowisku jej nadmiarowości i przyspieszenia technologicznego w świetle badań własnych. Edukacja, Technika, Informatyka, nr 1, s. 177-191.

7. Batorowska, Hanna (2017). Umiejętność strukturalizacji treści przez podmiot uczący się. W: Projektowanie informacji w przestrzeni biblioteki / redakcja naukowa Barbara Kamińska-Czubała, Stanisław Skórka; współpraca Ewa Piotrowska. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, s. 26-37.

8. Batorowska, Hanna red. (2017). Walka informacyjna : uwarunkowania, incydenty, wyzwania : monografia poświęcona Profesorowi Zbigniewowi Kwiasowskiemu z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją.

 

dr hab. Małgorzata Bereźnicka

1. Bereźnicka, Małgorzata (2017). Edukacja dla bezpieczeństwa w sieci. W: Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa : księga pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia / pod redakcją Olgi Wasiuty, Przemysława Mazura. Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 339-361.

2. Bereźnicka, Małgorzata (2017). Stosunek rodziców do podnoszenia poziomu kultury pedagogicznej w społeczeństwie polskim. W: Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny / redakcja naukowa Józefa Brągiel, Beata Górnicka. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 275-288.

3. Bereźnicka, Małgorzata (2017). The risks related to sexual content on the web and mobile devices, and possible ways to counter them. W: Evropské Pedagogické Fórum 2016 : reflexe pedagogiky a psychologie : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, 28.11.-2.12.2016, Hradec Králové, Česká Republika. Ročnik 6. Hradec Králové: Magnanimitas, s. 177-187.

 

dr Łukasz Czekaj

1. Czekaj, Łukasz (2017). Przepływ informacji w sytuacji kryzysowej. W: Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa : księga pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia / pod redakcją Olgi Wasiuty, Przemysława Mazura. Stalowa Wola : Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 62-76.

 

dr hab. Janusz Falecki, prof. UP

1. Falecki, Janusz (2017). Analiza systemów zarządzania kryzysowego wybranych państw w aspekcie bezpieczeństwa powszechnego. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Seria Zarządzanie, t. 18, z. 2, s. 109-128.

2. Falecki, Janusz (2017). Asymmetric Threats as an Element of Threat to State Security. W: Law and security : miscellanea / Bernard Wiśniewski, Gerald G. Sander & Paweł Kobes (eds.). Hamburg: Verlag Dr. Kovač, s. 157-168.

3. Falecki, Janusz (2017). Doskonalenie użycia sił zbrojnych RP we wsparciu władz cywilnych w sytuacjach kryzysowych. W: Racjonalizacja zarządzania jednolitymi formacjami umundurowanymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne. T. 2 / redakcja naukowa Bernard Wiśniewski. Warszawa: Szkoła Główna Służby Pożarniczej, s. 207-224.

4. Falecki, Janusz; Babiński, Aleksander (2017). Joint Operations of the Polish Armed Forces and the Police. Internal Security, Vol. 9, Issue 1, s. 153-167.

5. Wiśniewski, Bernard; Kozioł, Jerzy; Falecki, Janusz (2017). Podejmowanie decyzji w sytuacjach kryzysowych. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji.

6. Falecki, Janusz (2017). Wybrane aspekty szkolenia żołnierzy do misji ISAF. W: Żandarmeria Wojskowa w operacjach Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa NATO / redakcja naukowa Waldemar Zubrzycki, Mirosław Rozmus, Aleksander Babiński. Olsztyn: Wydawnictwo Uczelniane WSIiE TWP, s. 77-90.

 

dr Danuta Kaźmierczak

1. Kaźmierczak, Danuta (2017). Skills and capabilities in the knowledge society. W: Effective development of teachers’ skills in the area if ICT and e-learning : monograph / scientific editor Eugenia Smyrnova-Trybulska. Katowice; Cieszyn: Studio Noa for University of Silesia in Katowice. Faculty of Ethnology and Sciences of Education, s. 23-50.

 

dr Rafał Klepka

1. Klepka, Rafał (2017). Bezpieczeństwo jako temat prezydenckiej i parlamentarnej kampanii wyborczej w relacjach „Wiadomości” TVP. W: Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa : księga pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia / pod redakcją Olgi Wasiuty, Przemysława Mazura. Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej,  s. 184-195.

2. Klepka, Rafał (2017). Ewolucja Wiadomości TVP1 : od medialnej stronniczości do propagandy politycznej. W: Walka informacyjna : uwarunkowania, incydenty, wyzwania : monografia poświęcona Profesorowi Zbigniewowi Kwiasowskiemu z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej / pod redakcją naukową Hanny Batorowskiej. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, s. 244-253.

3. Klepka, Rafał; Piekarz, Michał (2017). Konflikt militarny w mediach: jak polska prasa i telewizja pokazuje wojnę w Syrii. W: Transformacja środowiska międzynarodowego i jego wielowymiarowość. T. 5 / redakcja Roman Kordonski, Oleksandra Kordonska, Danuta Kamilewicz-Rucińska. Lwów; Olsztyn: Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki,  s. 93-108.

4. Klepka, Rafał (2017). Relacjonowanie polityki w „Wiadomościach” TVP1 po wyborach parlamentarnych w 2015 roku: obiektywne czy stronnicze?. Political Preferences, nr 17, s. 155-172.

5. Klepka, Rafał (2017). Relacjonowanie prezydenckiej kampanii wyborczej w 2015 roku przez „Wiadomości” TVP1: zrównoważone czy stronnicze?. Przegląd Politologiczny, nr 2, s. 157-175.

6. Klepka, Rafał (2017). Rywalizacja o fotel prezydencki: obraz głównych kandydatów w kampanii wyborczej 2015 roku w „Wiadomościach” TVP1. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, T. 19, s. 243-264.

 

dr Rafał Kopeć

1. Kopeć, Rafał (2017). Etyka robotów bojowych. Studia Humanistyczne AGH, T. 16, nr 2.

2. Kopeć, Rafał (2017). Kodeksy etyczne robotów bojowych. W: Wojna, pokój : humanistyka wobec wyzwań współczesności / red. Roman Sapeńko, Piotr Pochyły. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, s. 369-389.

3. Kopeć, Rafał (2017). Martwa Ręka – praktyczna realizacja koncepcji machiny zagłady?. W: Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego : księga pamiątkowa ku czci Jerzego Świecy / pod redakcją Olgi Wasiuty, Przemysława Mazura. Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 121-133.

4. Kopeć, Rafał; Mazur, Przemysław (2017). Odstraszanie militarne w XXI wieku : Polska – NATO – Rosja. Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

 

dr Paweł Łubiński

1. Łubiński, Paweł (2017). Elementy chrześcijańskiego ustroju społecznego w programie partii politycznej Ruch Narodowy. W: Naród w służbie Kościoła, Kościół w służbie narodu : więzi, relacje i zależności w XX i XXI wieku / pod redakcją Pawła Łubińskiego. Kraków: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 123-153.

2. Łubiński, Paweł red. (2017). Naród w służbie Kościoła, Kościół w służbie narodu : więzi, relacje i zależności w XX i XXI wieku. Kraków: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Katolickiej.

3. Łubiński, Paweł (2017). Postulat militaryzacji narodu jako element polityki obronnej państwa w koncepcji ideowej środowisk narodowych w Polsce. W: Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa : księga pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia / / pod redakcją Olgi Wasiuty, Przemysława Mazura. Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 196-217.

 

dr Piotr Łubiński

1. Falkowski, Zbigniew red.; Łubiński, Piotr red. (2017). Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych : wybrane zagadnienia. Warszawa: Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej.

 

dr Przemysław Mazur

1. Mazur, Przemysław (2017). E-dżihad, soft power radykalizmu islamskiego. W: Walka informacyjna : uwarunkowania, incydenty, wyzwania : monografia poświęcona Profesorowi Zbigniewowi Kwiasowskiemu z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej / pod redakcją naukową Hanny Batorowskiej. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, s. 209-221.

2. Mazur, Przemysław (2017). Historia w służbie polityki – wykorzystanie polityki historycznej do legitymizacji rosyjskiej agresji na Ukrainę. W: Wojna, pokój : humanistyka wobec wyzwań współczesności / red. Roman Sapeńko, Piotr Pochyły. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, s. 575-602.

3. Mazur, Przemysław (2017). Islamizacja Polski – mit czy realne zagrożenie?. W: Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego : księga pamiątkowa ku czci Jerzego Świecy / pod redakcją Olgi Wasiuty, Przemysława Mazura. Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 223-242.

4. Kopeć, Rafał; Mazur, Przemysław (2017). Odstraszanie militarne w XXI wieku : Polska – NATO – Rosja. Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

5. Mazur, Przemysław; Skorut, Paweł (2017). Państwo i zagrożenie : analiza zagadnienia na wybranych przykładach wykorzystania mediów społecznościowych przez terrorystów. W: Resocjalizować, we współczesnej rzeczywistości społecznej? : ale jak? / redakcja naukowa Teresa Sołtysiak, Monika Gołembowska. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 275-297.

6. Mazur, Przemysław; Skorut, Paweł (2017). Społeczeństwo przeciw państwu, państwo przeciw społeczeństwu : bezpieczeństwo ustroju Polski Ludowej na wybranych przykładach z ziemi tarnowskiej. Kraków : Wydawnictwo Attyka.

7. Wasiuta, Olga red.; Mazur, Przemysław red. (2017). Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa : księga pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia. Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej.

8. Mazur, Przemysław (2017). Współczesne wyzwania bezpieczeństwa europejskiego. Konspekt, nr 1 (60), s. 112-116.

9. Wasiuta, Olga red.; Mazur, Przemysław red. (2017). Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego : księga pamiątkowa ku czci Jerzego Świecy. Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Katolickiej.

10. Mazur, Przemysław; Targ, Martyna (2017). Zmiany w strategii obronnej Szwecji w odpowiedzi na zagrożenie militarne ze strony Rosji. Wojny i konflikty. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, nr 2, s. 61-79.

 

mgr Paulina Motylińska

1. Motylińska, Paulina (2017). Bezpieczeństwo haseł w Internecie – opinie i zachowanie studentów. W: Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym / pod redakcją Hanny Batorowskiej i Emilii Musiał. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, s. 162-175.

2. Motylińska, Paulina (2017). Działalność naukowo-badawcza Profesora Zbigniewa Kwiasowskiego. W: Walka informacyjna : uwarunkowania, incydenty, wyzwania : monografia poświęcona Profesorowi Zbigniewowi Kwiasowskiemu z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej / pod redakcją naukową Hanny Batorowskiej. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, s. 21-45.

 

dr Miłosz Mółka

1. Marek, Zbigniew red.; Mółka, Janusz red.; Mółka, Miłosz red. (2017). Wychowanie i praca: w trosce o integralny rozwój człowieka. Kraków: Akademia Ignatianum w Krakowie : Wydawnictwo WAM.

 

dr Emilia Musiał

1. Batorowska, Hanna red.; Musiał, Emilia red. (2017). Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją.

2. Morbitzer, Janusz red.; Morańska, Danuta red.; Musiał, Emilia red. (2017). Człowiek, media, edukacja. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu.

3. Musiał, Emilia (2017). Edukacja – może inaczej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, nr 15, s. 27-36.

4. Musiał, Emilia (2017). Nauczyciel w „budzącej się szkole”. Edukacja, Technika, Informatyka, nr 3, s. 198-204.

5. Musiał, Emilia (2017). Przestrzeń uczenia się współczesnego ucznia. W: Człowiek, media, edukacja / redakcja naukowa Janusz Morbitzer, Danuta Morańska, Emilia Musiał. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, s. 135-143.

6. Musiał, Emilia (2017). Trolling jako przykład zagrożeń informacyjnych w cyberprzestrzeni. W: Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym / pod redakcją Hanny Batorowskiej i Emilii Musiał. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, s. 226-235.

 

dr Marek Pietrzyk

1. Pietrzyk, Marek (2017). Oczekiwania społeczne wobec bezpieczeństwa. W: W trosce o bezpieczne jutro : reminiscencje i zamierzenia. 1 / pod redakcją Mirosława Michalskiego, Andrzeja Bolewskiego. Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, s. 407-420.

2. Pietrzyk, Marek (2017). Organy władzy w systemie bezpieczeństwa państwa. W: Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa : księga pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia / pod redakcją Olgi Wasiuty, Przemysława Mazura. Stalowa Wola : Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 42-61.

 

dr Agnieszka Polończyk

1. Leśniak, Andrzej; Lupa, Michał; Polończyk, Agnieszka (2017). Analysis of the Polish Home Army drop zones during World War II, using geographic information systems. Geomatics, Landmanagement and Landscape, No. 3, s. 89-105.

2. Polończyk, Agnieszka (2017). Strategiczne uwarunkowania użycia sił zbrojnych RFN w latach 1955-1989. Politeja. Pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, nr 49, s. 311-333.

3. Leśniak, Andrzej; Polończyk, Agnieszka (2017). Teledetekcja i systemy informacji geograficznej jako efektywne narzedzie monitoringu zagrożeń w sytuacjach kryzysowych. W: Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa : księga pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia / pod redakcją Olgi Wasiuty, Przemysława Mazura. Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 105-117.

4. Polończyk, Agnieszka (2017). Zagrożenia bezpieczeństwa informacyjnego na przykładzie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W: Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym / pod redakcją Hanny Batorowskiej i Emilii Musiał. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, s. 79-94.

 

dr Paweł Skorut

1. Baziur, Grzegorz red.; Skorut, Paweł red. (2017). Obszar Europy Środkowej w geopolityce mocarstw : od Mitteleuropy do integracji europejskiej. Oświęcim: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego.

2. Mazur, Przemysław; Skorut, Paweł (2017). Państwo i zagrożenie : analiza zagadnienia na wybranych przykładach wykorzystania mediów społecznościowych przez terrorystów. W: Resocjalizować, we współczesnej rzeczywistości społecznej? : ale jak? / redakcja naukowa Teresa Sołtysiak, Monika Gołembowska. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 275-297.

3. Skorut, Paweł (2017). Rewolucja czy ucieczka do przodu?: przebudowa i nowe myślenie Michaiła Gorbaczowa wobec zagrożeń destabilizacji bezpieczeństwa i układu bipolarnego w XX wieku. W: Obszar Europy Środkowej w geopolityce mocarstw : od Mitteleuropy do integracji europejskiej / redakcja naukowa Grzegorz Baziur, Paweł Skorut. Oświęcim: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego, s. 231-241.

4. Mazur, Przemysław; Skorut, Paweł (2017). Społeczeństwo przeciw państwu, państwo przeciw społeczeństwu : bezpieczeństwo ustroju Polski Ludowej na wybranych przykładach z ziemi tarnowskiej. Kraków : Wydawnictwo Attyka.

5. Skorut, Paweł (2017). Terminale LNG, jako element bezpieczna energetycznego państwa : analiza zagadnienia w oparciu o rozwiązania III RP i Republiki Litewskiej. W: Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa : księga pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia / pod redakcją Olgi Wasiuty, Przemysława Mazura. Stalowa Wola : Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 292-312.

6. Skorut, Paweł (2017). Wykorzystanie otwartych źródeł informacji w pracy wywiadowczej – analiza zagadnienia. W: Bezpieczeństwo informacyjne w dyskursie naukowym / pod redakcją Hanny Batorowskiej i Emilii Musiał. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, s. 208-217.

 

dr Magdalena Szumiec

1. Szumiec, Magdalena (2017). Rola rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w kreowaniu środowiska bezpieczeństwa szkolnego. W: Nauki społeczne i ekonomiczne – węzłowe zagadnienia / pod red. Justyny Żylińskiej i Iwony Przychockiej. Warszawa: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, s. 255-271.

 

prof. dr hab. Olga Wasiuta

1. Wasiuta, Olga; Wasiuta, Sergiusz (2017). Klanowa struktura społeczna a krajobraz polityczno-gospodarczy Północnego Kaukazu. Przegląd Geopolityczny, t. 20, s. 53-73.

2. Wasiuta, Olga (2017). Militarne i niemilitarne metody prowadzenia wojny hybrydowej Rosji przeciwko Ukrainie. W: Wojna hybrydowa na Ukrainie: wnioski i rekomendacje dla Europy i świata / redakcja naukowa Bogusław Pacek, Julia Anna Grochocka. Piotrków Trybunalski : Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim, s. 78-96.

3. Wasiuta, Olga; Wasiuta, Sergiusz (2017). Propaganda rosyjska i dezinformacja jako narzędzie manipulacji w wojnie hybrydowej przeciwko Ukrainie. W: Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego : księga pamiątkowa ku czci Jerzego Świecy / pod redakcją Olgi Wasiuty, Przemysława Mazura. Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 57-85.

4. Wasiuta, Olga; Wasiuta, Sergiusz (2017). Przyczyny konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego. Wojny i konflikty. Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, nr 2, s. 141-162.

5. Wasiuta, Olga (2017). System ekonomiczny „Państwa Islamskiego”. Przegląd Geopolityczny, t. 22, s. 33-49.

6. Wasiuta, Olga; Wasiuta, Sergiusz (2017). Wojna hybrydowa Rosji przeciwko Ukrainie. Kraków: Wydawnictwo Arcana.

7. Wasiuta, Olga; Wasiuta, Sergiusz (2017). Wojna informacyjna zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzkości. W: Walka informacyjna : uwarunkowania, incydenty, wyzwania : monografia poświęcona Profesorowi Zbigniewowi Kwiasowskiemu z okazji Jubileuszu 50-lecia pracy zawodowej / pod redakcją naukową Hanny Batorowskiej. Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją, s. 71-90.

8. Wasiuta, Olga red.; Mazur, Przemysław red. (2017). Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa : księga pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia. Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej.

9. Wasiuta, Olga red.; Mazur, Przemysław red. (2017). Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego : księga pamiątkowa ku czci Jerzego Świecy. Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Katolickiej.

 

dr Ewelina Włodarczyk

1. Włodarczyk, Ewelina; Ziarko, Andrzej (2017). Działania szkół i nauczycieli na rzecz poprawy jakości procesu kształcenia : intencje i rzeczywistość. W: Szkoła jako organizacja ucząca się? : perspektywa ewaluacji zewnętrznej / redakcja naukowa Iwona Ocetkiewicz. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, s. 53-83.

2. Włodarczyk, Ewelina (2017). Profilaktyka zagrożeń wirtualnych w pracy szkoły. W: Nauki społeczne i ekonomiczne – węzłowe zagadnienia / pod red. Justyny Żylińskiej i Iwony Przychockiej. Warszawa: Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej, s. 546-566.

 

dr Tomasz Wójtowicz

1. Wójtowicz, Tomasz (2017). Drony w epoce wojen postheroicznych : nowy etos wojownika?. W: Czego pragną drony? / redakcja Rafał Nahirny, Aleksandra Kil, Magdalena Zamorska. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, s. 309-326.

2. Szocik, Konrad; Wójtowicz, Tomasz; Baran, Leszek (2017). War or peace? : the possible scenarios of colonising Mars. Space Policy, Vol. 42, s. 31-36.

 

dr Przemysław Wywiał

1. Kośmider, Tomasz; Wywiał, Przemysław (2017). Organizacja i funkcjonowanie społecznej bazy bezpieczeństwa narodowego RP : rola organizacji proobronnych : raport z badań. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej. Wydział Bezpieczeństwa Narodowego.

 

mgr Andrzej Ziarko

1. Włodarczyk, Ewelina; Ziarko, Andrzej (2017). Działania szkół i nauczycieli na rzecz poprawy jakości procesu kształcenia : intencje i rzeczywistość. W: Szkoła jako organizacja ucząca się? : perspektywa ewaluacji zewnętrznej / redakcja naukowa Iwona Ocetkiewicz. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, s. 53-83.

2. Ziarko, Andrzej (2017). Zabezpieczenie medyczne miejsc zamachów terrorystycznych na przykładzie wydarzeń z 11 marca 2004 roku w Madrycie. W: Współczesne problemy bezpieczeństwa państwa : księga pamiątkowa ku czci Tomasza Jana Biedronia / pod redakcją Olgi Wasiuty, Przemysława Mazura. Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej, s. 118-138.