Home » Nauka » Współpraca

Współpraca

Na mocy porozumienia Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie z Komendą Główną Policji do programu studiów Bezpieczeństwo narodowe (studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia) wprowadzono treści szkolenia podstawowego policjantów dla chętnych do pracy w Policji, co umożliwia im po zakończeniu studiów skrócenie szkolenia podstawowego i ułatwia podjęcie pracy w tym zawodzie.
Porozumienie zostało podpisane 3 czerwca 2011 roku.