Home » Instytut » Struktura » Katedra Konfliktów Zbrojnych i Społecznych

Katedra Konfliktów Zbrojnych i Społecznych

dr Rafał Kopeć- Kierownik Katedry- rafal.kopec@up.krakow.pl

dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. UP- kwias@up.krakow.pl

dr Katarzyna Pabis-Cisowska – katarzynapabis@wp.pl  (urlop wychowawczy)

dr Remigiusz Kasprzycki – remigiusz.kasprzycki@up.krakow.pl

dr Klaudia Cenda-Miedzińska- cenda@up.krakow.pl

dr Tomasz Wójtowicz- tomasz.wojtowicz2@up.krakow.pl