Home » Instytut » Struktura » Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją

Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją

dr hab. Hanna Batorowska, prof. UP – Kierownik Katedry – bator@up.krakow.pl- Ulrop naukowy

dr Rafał Klepka – Pełniący obowiązki Kierownika Katedry podczas nieobecności prof. H.Batorowskiej-  rafal.klepka@up.krakow.pl

dr Emilia Musiał – emilia.musial@up.krakow.pl

dr Agnieszka Polończyk – agnieszka.polonczyk@up.krakow.pl

mgr Paulina Motylińska – paulina.motylinska@up.krakow.pl