Home » Instytut » Sekretariat

Sekretariat

Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej

Uniwersytetu Pedagogicznego

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

email: ibieo@up.krakow.pl
tel. 12 662 66 04
ul. R. Ingardena 4
30-060 Kraków, Polska

pokój 203N

mgr Katarzyna Skoupy

mgr Zuzanna Lichoń

 GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek - piątek :

godz. 7.00-15.00

 GODZINY OTWARCIA DLA STUDENTÓW:

poniedziałek - piątek :

godz. 10.00-13.00

Dziekanat Wydziału Pedagogicznego

email: dziekwp@up.krakow.pl

Kierownik dziekanatu: mgr Magdalena Frączek
tel. (+48 12) 662 61 06
ul. Ingardena 4
30-060 Kraków, Polska

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek, piątek
godz. 12.00-15.00
środa, czwartek
godz. 10.00- 13.00
mgr Magdalena Frączek (kierownik)  p.7N tel. 12 662 61 06
mgr Agnieszka Gawęda (studia stacjonarne: BN I i II stopnia) p.4N tel. 12 662 61 07
mgr  inż. Barbara Stanisz- Guzik-studia stacjonarne (PEdBiZK) tel. 12 662 61 09
mgr Marta Kucharczyk (studia niestacjonarne: BN, PEdBiZK)) tel. 12 662 61 07