Home » Studia » Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej
dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
word
Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej
dla kierunku PEDAGOGIKA
word

Wzór podania dla studentów studiów STACJONARNYCH

word

Wzór podania dla studentów studiów NIESTACJONARNYCH

word

 

 

 

Procedura dyplomowania w Wydziale Pedagogicznym

Załącznik nr 1 – Zgoda dyplomanta na poddanie pracy procedurze antyplagiatowej

Oświadczenie autora pracy dyplomowej

Organizacja roku akademickiego 2018/2019