Home » Rekrutacja

Rekrutacja

Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej (IBiEO) jest jednostką organizacyjną zajmującą się w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie przygotowaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w zakresie Edukacji obywatelskiej i Edukacji dla bezpieczeństwa. Ponadto Instytut prowadzi studia w zakresie Bezpieczeństwa publicznego i Zarządzania kryzysowego oraz Bezpieczeństwa narodowego. Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w IBiEO posiadają kwalifikacje dające uprawnienia specjalizacyjne w tym zakresie. Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej prowadzi różne formy studiów: stacjonarne, niestacjonarne oraz podyplomowe.