Home » Nauka

Nauka

Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej realizuje badania naukowe w ramach poszczególnych katedr. Katedry realizują następujące zadania badawcze:

Katedra Edukacji dla Bezpieczeństwa: Społeczny i edukacyjny wymiar bezpieczeństwa

Katedra Kultury Informacyjnej i Zarządzania Informacją: Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym

Katedra Konfliktów Zbrojnych i Społecznych

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego: Kształtowanie bezpieczeństwa publicznego jako priorytetu funkcjonowania państwa

Katedra Bezpieczeństwa Społecznego: Transnarodowe wyzwania globalne w procesie budowy bezpieczeństwa narodowego państwa