Home » Koło naukowe

Koło naukowe

Studenckie Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa powstało w marcu 2009 r. przy Katedrze Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej.

Działalność Studenckiego Koła Naukowego Edukacji dla Bezpieczeństwa obejmuje zagadnienia z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji dla bezpieczeństwa oraz edukacji obywatelskiej. W ramach Koła działają następujące sekcje: sekcja taktyczna, sekcja strzelecka, sekcja pierwszej pomocy, ratownictwa i promocji, sekcja debat i dyskusji społeczno-politycznych, dyskusyjny klub filmowy.
Do efektów działalności Koła Naukowego Edukacji dla Bezpieczeństwa należą:
- publikacje naukowe w recenzowanych publikacjach;
- organizacja cyklu Studencko-Doktoranckich Konferencji Naukowych „Oblicza Bezpieczeństwa” (2012, 2015, 2016);
- udział w konferencjach naukowych zorganizowanych przez Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej oraz inne ośrodki akademickie;
- cykl obozów szkoleniowych w Chochołowie ;
- czynny udział w kolejnych edycjach Festiwalu Nauki w Krakowie (2009-2016);
- propagowanie studiów prowadzonych w ramach Katedry Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej na Dniach Otwartych Uniwersytetu Pedagogicznego (2009-2016);
- udział w przeglądach kół naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego;
- warsztaty pierwszej pomocy dla dzieci ”Potrafię pomóc – przedszkolak ratownikiem!” i „Potrafię pomóc – uczeń ratownikiem!”;
- pomoc w organizacji finału VII edycji Konkursu Wiedzy o Międzynarodowym Prawie Humanitarnym Konfliktów Zbrojnych dla szkół z województwa małopolskiego;
- organizacja Dnia Otwartego Pierwszej Pomocy w ramach akcji Bezpieczny Kraków;
- wizyty na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego (Kielce, 2012, 2014, 2015);
- zbiórka żywności dla zwierząt na potrzeby schroniska dla zwierząt w Krakowie (2010-2015);
- relacje z udziału członków Koła w konferencjach oraz szkoleniach związanych z tematyką obronności (Wyższe Kursy Obronne – Akademia Obrony Narodowej w Warszawie);
- przeprowadzenie wstępnego kursu z zakresu manewrów ratowniczych;
- wyjazdy trekkingowe (Tatry Zachodnie, Babia Góra, Gorce).

II miejsce Naszego Koła Naukowego!!!

W dniu 8 maja odbył się Festiwal Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie o Puchar Prorektora ds. Studenckich. Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa zaprezentowało pokaz pt „Active Shooter”. Prezentacja wywołała na sali duże zainteresowanie i dreszcz emocji. Po całej akcji studenci przedstawili roczną działalność Koła Naukowego ostatecznie zajmując II miejsce. Pracownicy Instytutu gratulują sukcesu i dziękują wszystkim za zaangażowanie.

20180508_185240received_1683749371660387received_1683749394993718received_1683749411660383received_1683749414993716