Home » Instytut » Historia Instytutu

Historia Instytutu

Z kart historii naszego Instytutu

Początki obecnego Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej sięgają roku 1973/74, kiedy to – w związku z rozpoczęciem przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie kształcenia w zakresie wychowania obronnego – w strukturze Instytutu Nauk Pedagogicznych powołano do życia Zakład Wychowania Obronnego. W roku 1982 r., po rozwiązaniu Instytutu Nauk Pedagogicznych, powołano do życia Samodzielny Zakład Pedagogiki z Wychowaniem Obronnym, który już po kilku miesiącach wrócił do poprzedniej nazwy – Zakład Wychowania Obronnego. Samodzielny Zakład Wychowania Obronnego został zlikwidowany w 1991 r., a w jego miejsce utworzono Zakład Wychowania Obronnego w Katedrze Pedagogiki.

Od roku 1995/1996 siedzibą Wydziału Pedagogicznego, w strukturze którego działał ZWO, stał się budynek przy ul. Ingardena 4. Zmiana wpłynęła na poprawę warunków nauczania.

W roku 2000 nastąpiły kolejne zmiany strukturalne. Z dniem 1 września Katedrę Pedagogiki przekształcono w Instytut Nauk o Wychowaniu, natomiast Zakład Wychowania Obronnego w Katedrę Edukacji Obronnej. Od grudnia 2001 r. kierownikiem Katedry został dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. AP. W KEO zatrudnionych było wówczas 12 osób w tym 4 samodzielnych pracowników nauki, 4 adiunktów, 3 wykładowców i 1 asystent.

Z dniem 2 listopada 2003 r. Rektor Akademii Pedagogicznej powierzył Katedrze Edukacji Obronnej prowadzenie szkolenia studentów w zakresie przysposobienia obronnego wynikającego z obowiązku służby wojskowej. W szkoleniu uczestniczyli studenci piętnastu uczelni z terenu Małopolski.

1 września 2005 r. Katedrę Edukacji Obronnej wyłączono ze struktury organizacyjnej Instytutu Nauk o Wychowaniu i stała się ona samodzielną jednostką organizacyjną Wydziału Pedagogicznego. W jej skład weszły nowo powołane zakłady: Zakład Wychowania Obronnego oraz Zakład Bezpieczeństwa Narodowego. Z dniem 1 kwietnia 2009 r. Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego zmienił nazwę Katedry Edukacji Obronnej na Katedra Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej.

W marcu 2009 r. zostało utworzone Studenckie Koło Naukowe Edukacji dla Bezpieczeństwa.

Na mocy zarządzenia Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z 17 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Pedagogicznego z dniem 1 stycznia 2014 roku Katedra Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej przekształcona została w Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej. Jego dyrektorem pozostał dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. UP.

Obecnie Dyrektorem Instytutu jest pani prof. zw. dr hab. Olga Wasiuta.