Home » Koło naukowe » Opiekunowie

Opiekunowie

Przewodniczący koła naukowego: Piotr Prokopowicz

Z-cy przewodniczącego koła naukowego: Magdalena Bubak

Skarbnik koła naukowego: Katarzyna Czernik

 

Opiekun koła naukowego: dr Rafał Kopeć

Opiekunowie sekcji: dr Rafał Kopeć (sekcja taktyczna), dr Łukasz Czekaj (sekcja strzelecka), dr Rafał Klepka (sekcja debat i dyskusji społeczno-politycznych), mgr Andrzej Ziarko (sekcja pierwszej pomocy, ratownictwa i promocji), dr Przemysław Mazur (dyskusyjny klub filmowy).