Home » Koło naukowe » Działalność

Działalność

Działalność Studenckiego Koła Naukowego Edukacji dla Bezpieczeństwa w roku akademickim 2016/2017:
- szkolenia sekcji taktycznej (budowa broni, postawy strzeleckie, podstawy taktyki, praca na mapach, łączność radiowa),
- strzelanie z broni krótkiej i długiej (strzelnica Pasternik),
- treningi Krav Maga (wtorki – godz. 18:30, sala gimnastyczna ul. Ingardena 3),
- obozy szkoleniowe w Chochołowie – październik 2016, luty 2017 i maj 2017; W ramach obozu: strzelanie (pistolet Glock), budowa broni strzeleckiej (składanie i rozkładanie broni – karabinek AK), podstawowe zasady użytkowania broni strzeleckiej (tzw. manual – karabinek HK416), postawy strzeleckie, poruszenie się w ugrupowaniu bojowym w terenie, musztra, praca na mapach, wojskowe środki łączności radiowe, paintball;
- cykliczne spotkania sekcji debat i dyskusji społeczno-ekonomicznych oraz dyskusyjnego klubu filmowego,
- akcje edukacyjne „Przedszkolak Ratownikiem” i „Uczeń Ratownikiem”– szkolenia z pierwszej pomocy realizowane w krakowskich przedszkolach i szkołach,
- organizacja IV Ogólnopolskiej Studencko-doktoranckiej Konferencji Naukowej „Oblicza bezpieczeństwa” (kwiecień 2017 r.),
- organizacja stanowisk w ramach Dni Otwartych Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Festiwalu Nauki.

Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami dokumentującymi działalność Studenckiego Koła Naukowego w dziale Galeria.