Prof. M. Bereźnicka- Zmiana dyżuru

Dyżur dydaktyczny dla studentów stacjonarych prof. Małgorzaty Bereźnickiej odbędzie się, w dniu 26.06.18r.  o godzinie 11.30-12.15.

Egzamin poprawkowy -Prawne podstawy bezpieczeństwa

Egzamin poprawkowy z przedmiotu „Prawne podstawy bezpieczeństwa” odbędzie się w dniu 26.06 (wtorek)  o godzinie 14.00, w sali 401.

Dodatkowy dyżur dra Pawła Skoruta

Dodatkowy dyżur  dra Pawła Skoruta odbędzie się w nadchodzący poniedziałek tj. 25 czerwca br. od godz. 8.00 do 8.45.

Procedura antyplagiatowa i dyplomowania

W związku z licznymi pytaniami i błędami informujemy, że obowiązuje Państwa procedura antyplagiatowa i dyplomowania, którą załączamy poniżej. Bardzo prosimy o czytanie ze zrozumieniem wszystkich informacji i kompletowanie dokumentów wg procedur obowiązujących na UP.

procedura_dyplomowaniaUP

Jak należy interpretować raport podobieństwa

Instrukcja interpretacji Raportu podobieństwa serwisu Plagiat

Zasady interpretacji Raportu podobieństwa

Oświadczenie i zgoda- antyplagiat

oswiadczenie

Załącznik nr 1 do procedury antyplagiatowej

Opłaty za wydanie dokumentów-dyplom

http://www.up.krakow.pl/student/oplaty-za-studia

Informacja

Informujemy, że w dniu 21.06.2018 r. (czwartek) Sekretariat będzie otwarty od 7.00-9.30 i od 13-15.00 z powodu szkolenia

Uroczysta promocja absolwentów

Promocja Absolwentow WP 2018 wersja 3

DRODZY STUDENCI !

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,prowadzi  badanie losów zawodowych absolwentów . Uprzejmie prosimy wszystkich  absolwentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia o zapoznanie się z zarządzeniem Prorektora ds. Rozwoju dra hab. Roberta Sawarza, prof. UP  los absolwentów oraz prosimy o uzupełnienie deklaracji dostepnej na stronie www.absolwenci.up.krakow.pl .Wypełnioną online i zaakceptowaną  elektornicznie ankietę student zobowiązany jest wydrukować, podpisać i złożyć we właściwym dziekanacie.

Informacja

Dr Piotr Łubiński odwołuje swój dyżur w sesji w dniu 19.06.2018 r. z powodu zagranicznego wyjazdu

Zajęcia z panią prof. O.Wasiutą

Pani profesor O.Wasiuta odwołuje zajęcia dla studentów studiów niestacjonarnych I roku BN II stopnia z przedmiotu Wybrane problemy bezpieczeństwa międzynarodowego w dniu 16.06.2018 r.

Dyżur dr D. Kaźmierczak

Informujemy, że dr Danuta Kaźmierczak odwołuje swój dzisiejszy dyżur.